เสียดาย "BBC ภาคภาษาไทย"

บีบีซี ทุนนิยม
การกระจายเสียงรายการ บีบีซี ภาคภาษาไทย ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หยุดการผลิตรายการลงแล้ว หลังจากที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือถ่ายทอดผ่านดาวเทียมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ออกอากาศ 2 ช่วงเวลา เช้า-ค่ำ รายการนี้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ประชาชนทั่วไปจำนวนมาก มีส่วนยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง แก่สังคมอย่างมาก แต่ต้องมาพ่ายแก่ระบบทุนนิยมภายใต้โลกาภิวัฒน์ที่ไม่ปราณีใคร ประชาชนจะหารายการดีๆ อย่างนี้เข้ามาบำรุงสมองได้อย่างไรในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)