ผมเฝ้าติดตามว่าเมื่อไหร่วงการหมออนามัยจะได้รับรู้กันในวงกว้างเรื่อง KM อย่าง KM Forum 2 ก็ไม่เห็นชุมชนปฏิบัติ "หมออนามัยนักสร้างสุขภาพชุมชน" มาวันนี้ผมได้เห็นบทความ "ทศนุภาพของการจัดการความรู้" ตีพิมพ์ในวารสารหมออนามัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 ISSN 0858-2912 หน้า 25-29 รู้สึกปิติเป็นอย่างมาก

     ในปัจจุบันที่ Blog Gotoknow.org ผมก็เริ่มเห็นหมออนามัยเข้ามาเปิด Blog เขียนอยู่มากมาย ส่วนคนอ่านผมก็ว่าน่าจะเยอะอยู่พอสมควร เมื่อผมได้ลองตรวจสอบ IP ของคนที่ทิ้งข้อคิดเห็นไว้ในบันทึกที่ผมเขียนเฉพาะคนที่ไม่รู้จักแบบ F2F กันมาก่อน พบว่าเป็น IP ของหมออนามัย แต่ก็แยกยากเหมือนกัน แต่ก็พอรู้ว่ามีแน่

     วารสารหมออนามัยเป็นวารสารเดียวที่ผมประเมินว่าหมออนามัยได้อ่านมากที่สุด เพราะบางจังหวัด เช่น ที่พัทลุงจะบอกรับให้ทุกแห่ง และก็มีหลาย ๆ จังหวัดที่ทำอย่างนี้ ฉะนั้นการจะทำให้หมออนามัยเปิดประตูรับ KM ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนา สอ.ก็น่าจะง่ายขึ้น ใจผมอยากให้มีเรื่อง KM ต่อเนื่องไปในแต่ละฉบับสักระยะหนึ่ง ก็น่าจะทำให้ชุมชนแนวปฏิบัติ "หมออนามัยนักสร้างสุขภาพชุมชน" คึกคักขึ้นมาได้ และชุมชนนี้จะใหญ่มาก กระจายตัวอยู่ทุกหย่อมหญ้าในสังคม ไม่เว้นแม้แต่เขตเมือง และ เขตชนบท น่าจะเกิดประโยชน์ในแง่การพัฒนาสุขภาพชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อแต่ละที่แต่ละแห่งได้แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กันและกัน หวังไว้อย่างนั้นจริง ๆ ครับ