ความเห็น 13163

KM หมออนามัย

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     แม้จะยากเย็นเพียงไร ก็จะพยายามต่อ ด้วยหวังผลอย่างที่ Dr.Ka-poom กล่าวไว้ครับ