ความเห็น 11988

KM หมออนามัย

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
KM ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากเป็นเรื่องที่ดำเนินอยู่..ทุกชั่วขณะจิตของการดำเนินชีวิต...และในกลุ่ม...ที่เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้า..และความเชื่อมโยง..ของการถ่ายทอดระบบสุขภาพแล้วล่ะก็...ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ กลุ่มหมออนามัย..จะนำเครื่องมือนี้ (KM) มาใช้ในการขับเคลื่อน...กระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า ประชาชน..ได้รับผลอย่างคุมค่า..จากการบริการ...