สรัญญา 49

เก็บตกบันทึกงาน

13/ม.ค/49

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียนวัดสังเวชเวลา07.25น.มาถึงก็มาหาครูจ้ำที่ห้องโสต ฯ และลงไปเข้ากับนักเรียนและเช็คที่แฟ้มการขอใช้ห้องโสต ฯ วันนี้ไม่มีขอใช้ห้องและก็ลงมาเข้าแถวกับนักเรียน จากนั้นก็มาอยู่ประจำที่ห้องโสต ฯ คอยให้บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศน์ฯ  และคอยให้บริการงานต่าง ๆ ที่ห้องโสตฯ

เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันเด็ก ซึ่งทุก ๆปีวันเด็กจะตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมและปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ 2549 และในวันนี้หลังจากที่เข้าแถวเสร็จแล้วท่านผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ได้อ่านสาส์นวันเด็กของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้นักเรียนทุกคนได้ฟัง และก็ได้ทราบถึงคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของปีพ.ศ 2549 มีใจความว่า "อยากฉลาดต้องขยันอ่าน ขยันคิด" หนูเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเด็กไทยปัจจุบันนี้มีสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเช่น คอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาความรู้ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้าสู่เว็บไซค์ต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนหนังสืออ่านหนังสือทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดของแต่ละรายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ถ้าทำไม่ได้คิดไม่ออกให้ถามผู้รู้ ถามครูอาจาร์ยเมื่อเขารู้แล้วจะทำให้เด็กรู้จักคิดและทำตามในสิ่งที่เขาได้รู้มา..

สำหรับการทำงานในวันนี้หนูได้รับมอบหมายจากครูจ้ำให้ถ่ายภาพช่วงที่ท่านผอ.กำลังอ่านสาส์นวันเด็กให้นักเรียนฟัง โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

1. กล้องดิจิตอลฟูจิ s 5600 และเตรียมแบบเตอรี่สำรองจำนวน 1 ชุด (ถ่านชาร์ตขนาด AA 4 ก้อน ยี่ห้อ SANYO )

2.ตั้งค่าของกล้องที่โหมด AUTO คือการถ่ายภาพอัตโนมัติและเปิดแฟลชในตัว

ขั้นตอนการก่อนถ่ายภาพ

1.ถ่ายภาพป้ายชื่องานที่ติดอยู่บนเวที "วันเด็กแห่งชาติ 2549" ถ่ายเก็บภาพโดยกดซูมที่ตัวกล้องให้เห็นแค่ตัวอักษรป้ายชื่องานทั้งหมดและถ่ายให้เห็นบริเวณรอบ ๆ ว่าถ่ายที่ตรงไหน

2.ถ่ายภาพท่านผู้อำนวยการนายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ กำลังอ่านสาส์นวันเด็กอยู่บนเวทีถ่ายรวมให้ติดป้ายงานและนร.ที่นั่งฟังอยู่หน้าแถว

3.ถ่ายภาพแบบเจาะเข้าไปใกล้ ๆ โดยกดซูมที่ตัวกล้องให้เห็นแค่ท่านผู้อำนวยการนายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ กำลังอ่านสาส์นวันเด็กอยู่บนเวทีซูมถึงแค่ช่วงครึ่งตัวบน

4.ถ่ายภาพนักเรียนที่นั่งฟังโดยหามุมสวย ๆ ก็คือเด็กนั่งเรียบร้อยและดูที่เครื่องแบบนักเรียนว่าเรียบร้อยหรือไม่

ต่อมาเวลา 11.00 น. มีงานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นาย สุพจน์ บุญสมเชื้อและคณะอาจารย์ที่มาส่งจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จัดขึ้นที่อาคารเรียน 1 หรือ ตึก 1  ณ หอประชุมชั้น 7 ......โดยหนูมีหน้าที่ถ่ายภาพในงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ ส่วนในเรื่องของการติดตั้งไมโครโฟนจะเป็นหน้าที่ของเพื่อนจากม.รามคำแหง พี่เค โอ๋ และสันช่วยกันทำค่ะ

เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

1. กล้องดิจิตอลฟูจิ s 5600 และเตรียมแบบเตอรี่สำรองจำนวน 1 ชุด (ถ่านชาร์ตขนาด AA 4 ก้อน ยี่ห้อ SANYO )

2.ตั้งค่าของกล้องที่โหมด AUTO คือการถ่ายภาพอัตโนมัติและเปิดแฟลชในตัว

ขั้นตอนการถ่ายภาพ

1.บรรยากาศภายในงานจะมีโต๊ะจีนประมาณ 8 โต๊ะและครูอาจาร์ยก็นั่งคละ ๆ กัน และมีโต๊ะสำหรับวางของที่จะมอบไว้สำหรับต้อนรับ เช่น ข่อดอกไม้  เป็นต้น จะถ่ายภาพครูอาจาร์ยที่นั่งอยู่ตามโต๊ะจีนต่าง ๆ จนครบ และผู้ที่ยืนอยู่บริเวณรอบ ๆ งาน ถ่ายภาพโต๊ะสำหรับวางของที่จะมอบไว้สำหรับต้อนรับ ซุ้มจัดเตรียมอาหาร ภาพที่ถ่ายนั้นจะไม่ใช้ซูม เก็บภาพแบบกว้าง ๆ ให้เห็นบรรยากาศโดยรอบ

2.มีการแสดงรำถ่ายภาพโดยรวมแล้วถ่ายเจาะเข้ามาใกล้ ๆ คนหรือคู่ใดคนหนึ่ง(ถ่ายซูม)

3.ถ่ายพิธีกรพูดดำเนินรายการ อ. สมปอง ดวงไสว และท่านรอง ฯ สุพจน์พูดที่หน้าเวทีถ่ายภาพโดยรวมให้เห็นบรรยากาศแล้วถ่ายซูมเจาะไปที่อ. สมปอง และท่านรอง ฯ สุพจน์ให้เห็นแค่ครึ่งตัวบน

4.ถ่ายป้ายต้อนรับที่ทำขึ้นเป็นป้ายเล็ก ๆ ขนาดเท่ากับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขาดเล็ก 2 แผ่น แผ่นที่ 1มีคำว่า"งานเลี้ยงต้อนรับ รองฯสุพจน์ บุญสมเชื้อ แผ่นที่ 2 มีคำว่าคณะอาจารย์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าหอประชุมชั้น 7 ถ่ายภาพให้เห็น แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทั้งแผ่น 2 แผ่นโดยใช้แฟลชเนื่องจากถ่ายภาพในตัวอาคารจะต้องใช้แฟลชเพื่อชดเชยแสงที่มีอยู่น้อย

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้

1.ได้ทราบถึงคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของปีพ.ศ 2549 โดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  มีใจความว่า "อยากฉลาดต้องขยันอ่าน ขยันคิด"

2.ถ่ายภาพในช่วงที่มีการแสดงต่าง ๆ จะมีการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่จะต้องจับกล้องมือให้นิ่ง ไม่ตื่นเต้น และจะเดินหามุมถ่ายภาพจนจบการแสดงและที่สำคัญถ้าได้มุมที่ต้องการแล้วกดชัตเตอร์ได้เลย ถ่ายภาพโดยรวมก่อนแล้วถ่ายเจาะหรือซูมที่ใครก็ได้ที่ท่ารำสวย ๆ

สำหรับการทำงานในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ...สวัสดีค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)