การขับเคลื่อนสู่คุณภาพและมาตรฐาน

โดยภาพรวมแล้ว การบริหารถือว่ายอด การจัดการเรียนการสอนถือว่าเยี่ยม

จากการไปนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลสภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่า หลายโรงเรียนมีมาตรการพัฒนาในทุกมิติทั้งกายภาพ ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีความร่มรื่นสวยงาม  เร่งรัดการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยนับว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดี  โดยภาพรวมแล้ว  การบริหารถือว่ายอด  การจัดการเรียนการสอนถือว่าเยี่ยม  แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้าหากผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นที่เด็ก มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถอ่านออกเขียนได้  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้ คิดแก้ปัญหาได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ONET ที่ได้มาตรฐาน และสูงขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมได้นั้นก็ต้องหากลยุทธ์ มีวิธีการการคิดแก้ปัญหาก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จโดยการจัดทำกิจกรรมโครงการและบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปการศึกษา ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2550 นี้  คุณภาพของนักเรียนก็จะสูงขึ้นทั้งระบบ

ขอเชิญชวน ครู ผู้บริหารทุกท่าน ได้เร่งรัดยกระดับคุณภาพมาตรฐานของนักเรียนให้สูงขึ้นร่วมกัน เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงที่มีพระชนมายุ 80 พรรษา ก็จะเป็นการปฏิบัติที่น่าชื่นชม

                                                           นายธวัช กงเติม

                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการจัดการความรู้ (KM)

คำสำคัญ (Tags)#ขอเชิญชวน ครู ผู้บริหารทุกท่าน ได้เร่งรัดยกระดับคุณภาพมาตรฐานของนักเรียนให้สูงขึ้นร่วมกัน

หมายเลขบันทึก: 123144, เขียน: 29 Aug 2007 @ 18:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

  • เป็นที่น่ายินดีที่ท่าน ผอ.สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนยกระดับคุณภาพของนักเรียน...
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงสูงขึ้นแน่นอนค่ะ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..

  • เหนื่อยไหมครับ..Foreman
  • ผอ.สมนึกทำประจำครับ....
saibua
IP: xxx.172.201.238
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  โรงเรียนบ้านม่วงชุมกำลังเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านอยู่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอยได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ