KM_ผู้เกษียณอายุราชการ

"ขอรับความรู้ และ ประสบการณ์จากท่าน"

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายแผนและสารสนเทศ กำหนดจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านการจัดการความรู้สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้คำว่า "ขอรับความรู และ ประสบการณ์จากท่าน" ผู้เข้าร่วมได้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งส่วนอาจารย์ และสายสนับสนุน จำนวนประมาณ 70 ท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อมาเล่าประสบการณ์ที่ทำงานใน มข.มาเป็นระยะเวลา 60 ปี มีอะไรดีๆ มาเล่าให้แก่คนรุ่นหลังได้รับรู้ รับทราบ และนำไปปฏิบัติและพัฒนาในงานที่ปฏิบัติหรือในหน่วยงาน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่านผู้เกษียณทุกท่านที่อยากเล่าสิ่งดีๆ แก่คนรุ่นหลังหรือน้องได้รับรู้ รับทราบ ขอเชิญได้นะค่ะ หากท่านใหที่หนังสือเชิญไม่ทั่วถึงก็ขอเรียนเชิญเลยค่ะ/ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 123143, เขียน: 29 Aug 2007 @ 18:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)