ก่อเกิดกองทุนการเงินขึ้นในชุมชนเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิต

สิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของโลก..คือ..การออม
เกิดปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งในชนบทคือ การก่อตั้งกลุ่มเพื่อนต่างวัยบ้านล้า ๕๐ ขึ้นที่หมู่บ้านล้า ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มขึ้นภายใต้การนำของผู้นำชุมชนที่เป็นปลัดอำเภอซึ่งเป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นผู้ริเริ่ม กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มกองทุนการเงินที่ได้รวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาและได้มีการกำหนดระเบียบของกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นหลักและแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนฯโดยให้มีกิจกรรมการออมของสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ ๑๐๐ บาทและกำหนดให้ชำระเงินออมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ๑๐ ของทุกเดือน มีกำหนดการประชุมพบปะกันของสมาชิกกลุ่มทุกเดือน มีเงินให้สมาชิกของกลุ่มได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมหารายได้ของกลุ่มฯ ในระเบียบการของกลุ่มนั้นได้กำหนดในเรื่องของสวัสดิการของกลุ่มไว้ชัดเจนโดยเน้นในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป็นหลัก เช่นการช่วยเหลืองานศพ งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ การจัดสวัสดิการสำหรับการรักษาพยาบาล          ในระยะแรกตั้งกลุ่มนี้มีสมาชิกร่วมกลุ่มอยู่ทั้งสิ้น ๓๕ คน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าชื่นชมในชนบทซึ่งหวังว่ากลุ่มดังกล่าวนี้จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและที่น่าชื่นใจมากกว่านั้นคือกลุ่มดังกล่าวนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตบางส่วนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยยิ่งไปกว่านั้นขณะนี้นักศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตศูนย์ฯเชียงคำ - ภูซาง ยังได้ก่อตั้งกองทุนการเงินของกลุ่มโดยระดมทุนจากสมาชิกนักศึกษาโดยตกลงร่วมกันว่าจะเก็บเงินออมเดือนละ ๑๐๐ บาทเช่นเดียวกันจำนวนเงินดังกล่าวยังได้มีการนำไปให้สมาชิกนักศึกษาฯได้กู้ยืมโดยมีข้อกำหนดว่าผู้กู้ต้องชำระเงินค่าบำรุงกลุ่มในอัตราร้อยละ ๒ บาทกู้ได้ไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาทหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการของกองทุน  กองทุนเงินออมของนักศึกษาศูนย์นี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมาขณะนี้มีเงินกองทุนอยู่ประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาทพวกเราตั้งใจกันว่าจะเก็บเงินกองทุนดังกล่าวไปจนถึงเดือน เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะมีเงินออมเฉพาะที่เป็นเงินต้นอยู่ประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาทและจะนำเงินจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาของพวกเราครับ..                                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบิดจากข้างใน..เปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การออมคือชีวิต#ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้#ชัยชนะอยู่ที่ตัวเราเอง#คนโกงจงฉิบหาย

หมายเลขบันทึก: 122815, เขียน: 28 Aug 2007 @ 21:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)