กิจกรรมชีวสัมพันธ์

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างนิสิตชีววิทยา ปี 1-4 และเพื่อความใกล้ชิดกับอาจารย์

   วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2549 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวรได้จัดให้มีกิจกรรม "ชีวสัมพันธ์" เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างนิสิตชีววิทยา ปี 1-4 และเพื่อความใกล้ชิดกับอาจารย์ สำหรับกำหนดการ ตอนเช้า ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป นิสิตทั้งหมดพบหัวหน้าภาควิชาฯ จากนั้นแยกตามชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา พอ 10 โมงกว่า ๆ ทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดและจัดระเบียบตามห้องต่างๆ รวมทั้งจัดภูมิทัศน์รอบตึกชีววิทยา ตอนบ่ายมีกิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬา และตอนเย็นมีงานเลี้ยงปีใหม่และขอบคุณนิสิตที่ร่วมกิจกรรมกับภาควิชา

   ต่อไปเป็นภาพกิจกรรมครับ ภาพที่ 1,2,3 นิสิตพบหัวหน้าภาคฯ (ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์) ชุดสีฟ้าคือปี 3, ชุดสีขาวคือปี 2 และชุดสีชมพูคือ ปี 1

   
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

ภาพที่ 3  ภาพที่ 4 กิจกรรมสันทนาการช่วงบ่าย
ภาพที่ 5 นิสิตปี 1 และที่ปรึกษาปี 1 ภาพที่ 6 นิสิตปี 1

  ที่ปรึกษาชั้นปี 1 คือ ดร.วันดี,ดร.เชิดศักดิ์ อ.อุบลวรรณและอ.สมลักษณ์

   
   

   ภาพที่ 7  นิสิตชั้นปี 3 ที่มาช่วยทำความสะอาดห้องทำงานของ beeman (กิจกรรม 5 ส)

 ********************************************************************

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (1)

เด็ก bio
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้รุ่รพี่ รุ่นน้อง อาจารยื เจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และอยากให้มีการจัดกิกรรมนอกสถานที่บ้าง เช่นไปเที่ยว ไปเดินป่สด้วยกัน