หน้าที่เด็ก

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

     นึงถึงอะไร เมื่อได้ยินเพลงนี้ ลองเอามาทบทวนชีวิตเสียหน่อย

(สร้อย) เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)
หนึ่ง  นับถือศาสนา
สอง   รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม   เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่       วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า     ยึดมั่นกตัญญู
หก    เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด   ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
        ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน
แปด  รู้จักออมประหยัด
เก้า   ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
        น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
        ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ    ทำตนให้เป็นประโยชน์
        รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา
        เด็กสมัยชาติพัฒนา
        จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริ

(สร้อย จบ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (6)

รัฐสิฐ
IP: xxx.10.9.211
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้สิ......................................................................

...........................................................................ครับ

อามีน
IP: xxx.10.9.211
เขียนเมื่อ 
หะหะ
มลิก
IP: xxx.10.9.211
เขียนเมื่อ 

..........................................................ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ยีน
IP: xxx.10.9.211
เขียนเมื่อ 

เช๋อ

hjhjh,fvhg
IP: xxx.113.80.136
เขียนเมื่อ 

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)
หนึ่ง  นับถือศาสนา
สอง   รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม   เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่       วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า     ยึดมั่นกตัญญู
หก    เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด   ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
        ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน
แปด  รู้จักออมประหยัด
เก้า   ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
        น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
        ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ    ทำตนให้เป็นประโยชน์
        รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา
        เด็กสมัยชาติพัฒนา
        จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

พรปวีณ์ ศรีทิน
IP: xxx.175.220.88
เขียนเมื่อ 

ดีดีดีดีดีดีดีดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ