วันนี้ได้ไป present การทำงานที่ผ่านมาของเดือนธันวาคม  โดยเพื่อน ๆ ได้นำเรื่องต่าง ๆ มาเล่าให้ฟัง  เช่น ของกลุ่มการประปาสวนภูมิภาค  เล่าเรื่องงานโบว์ลิ่งการกุศล  วิธีการแก้ปัญหาการถ่ายภาพกีฬาในฮอล์โดยไม่ใช้แฟลช ทำโดยการปรับค่า ISO ให้มากขึ้น เศณวีได้เสนอเรื่องการได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์กึ่งสารคดี ที่ชื่อว่า  มันแปลกดีนะ ซึ่งก็ได้บอกว่าหน้าที่ที่ต้องทำนั้นก็มี ถ่ายวิดีโอ / ภาพนิ่ง และการเขียนสคริปต์รายการ  ฯลฯ สำหรับกลุ่มของสสวท. นั้นทำสื่อเหมือนกับเป็นต้นแบบให้กับอาจารย์ท่านอื่นมาศึกษาแล้วก็มีการแจกคู่มือ เช่น การทำสื่อรูปทรงเรขาคณิต แต่ที่สังเกตุได้คือการให้ความไว้วางใจในการทำงานของพี่ที่ฝึกงาน