มาถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น. เป็นการทำงานที่สบายมาเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่เลยไม่มีหมายมากเท่าไหร่เลยอยู่แสตนบายที่ทำงานและได้ไปช่วยเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันตัดต่อภาพข่าวราชสำนักคือสารคดีของในหลวงคือตัดหัวตัดท้ายให้ได้ตามเวลาที่ช่องกำหนดจนเวลา 17.00 น.เลยกลับบ้าน