จับภาพเครือข่ายมดแดง พื้นที่ จ.นนทบุรีต่อ (3)

สรุปผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน   

                -อย่างไรก็ตามมดแดงทำให้ชุมชนนี้รู้สึกว่าคนนอกให้ความสำคัญกับชุมชน ,

                -ชุมชนคิดว่าตนเองยังไม่มีอำนาจในการของบประมาณจากเทศบาล และไม่มีอำนาจต่อรองกับเทศบาลถึงแม้จะมีความรู้เรื่องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย

                -ชุมชนรู้สึกว่า เครือข่ายมดแมดใช้กระบวนการอบรมที่ต่างจากส่วนราชการ ที่ใช้วิทยากรมีระดับ พูดแต่เรื่องวิชาการ และเข้าถึงยากให้เกิดเป็นกิจกรรมใหม่ในพื้นที่ที่สร้างสีสันและความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

                -ชุมชนอยากให้มดแมดงประสานความร่วมมือจากภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงบประมาณการทำกิจกรรมในชุมชน

                จากนั้นในช่วงบ่ายเราได้ไปที่โรงเรียนวัดสมรโกศ ในซอยเรวดี จ.นนทบุรี ได้ไปพบกับท่านผอ. ของโรงเรียน ที่นี่มดแดงได้มองโรงเรียนแห่งนี้เป็น กลุ่มPeer Network เพื่อช่วยเชื่อมโยงเด็กๆ ไปยังบ้าน และเพื่อเชื่อมจากบ้านไปยังชุมชน แต่เนื่องจากพื้นที่จ.นนทบุรีส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพและไม่ใช่คนที่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง ดังนั้นใน1 ปีที่ผ่านมามดแดง ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ป.5/1 ได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น และยังไม่สามารถเชื่อมจากเด็กไปยังบ้านได้ เพราะนักเรียนโรงเรียนนี้มีการโยกย้ายบ่อยตามผู้ปกครอง ส่วนกิจกรรมที่มดแดงลงกับเด็กคือการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

                และจากการสอบถามกับผอ.ถึงผลต่อเนื่องจากการที่มดแดงเข้ามาทำกิจกรรมให้กับนักเรียนพบว่า โครงงานยังเห็นผลชัดเจน และครูไม่ได้มีการนำไปต่อยอด อาจเป็นเพราะทำกับเด็กกลุ่มเล็กๆ เพียง1 ห้องเรียนเท่านั้น

                สรุปประเด็นการจัดการความรู้ในกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายมดแดง พบว่า ไม่ได้ใช้กระบวนการการจัดการความรู้เข้ามาใช้ อาจเห็นร่องรอยบ้าง แต่ไม่ใช่จุดเน้น ซึ่งทีมจับภาพมีความเห็นว่า ในกิจกรรมบางขั้นตอนหากนำกระบวนการการจัดการความเข้ามาใช้ หรือสคส.เข้ามามีส่วนช่วยเครือข่ายมดแดงในการหาเพื่อน สร้างภาคีและเครือข่ายที่มีเนื้องานอยู่ในมือ มีต้นทุน (ทักษะในการทำงานกับชุมชน) เข้ามาทำความรู้จักกัน อาจก่อให้เกิดการเติมเต็มในบางกิจกรรมให้ไปถึงเป้าหมายได้ไม่ยาก

                อย่างไรก็ตามทีมจับภาพมีความประทับใจ ในทีมงานของเครือข่ายมดแดงเป็นอย่างมาก ในการดำเนินโครงการในเส้นทางเมืองหลวงซึ่งมีความซับซ้อน ทีมจับภาพทราบมาว่า ด้านหัวหน้าโครงการได้วาง(โยน) โจทย์ใหญ่ให้กับทีมทำงาน ซึ่งใหม่มาก และไม่มีทุน(ทักษะในการทำงานกับชุมชน) แล้วให้คิดกระบวนการอันจะนำไปสู่เป้าหมายเอง เดินหาพื้นที่เป้าหมายเอง และนี่เองเป็นจุดเด่นของเครือข่ายมดแดงพื้นที่ จ.นนทบุรี น่าจะมีเครือข่ายความร่วมมือของคนที่ทำงานด้านชุมชน อย่างเช่นเครือข่ายของ สรส. ภาคกลางเข้ามาเสริมกระบวนการน่าจะทำให้เครือข่ายมดแดงทำงานได้คล่องขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.ความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.204
เขียนเมื่อ 
     ความสงสัยใคร่รู้เรื่อง "เครือข่ายมดแดง" พอจะเริ่มคลีคลายลงบ้างแล้ว ขอบคุณคุณน้ำครับผม