Disclipline

  มารู้จักวินัยกันเถอะ  
การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Disclipline)

วินัยในการทำงาน   

        กล่าวโดยทั่วไป วินัย หมายถึง ข้อกำหนดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุมพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษย์นั้น โดยปกติมีอยู่ 2 วิธีการ คือ
1. กำหนดข้อห้ามมิให้ประพฤติ2. กำหนดข้อที่ต้องปฏิบัติ วินัยในการทำงาน ที่จะกล่าวต่อไปนี้ หมายถึง คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับที่นายจ้างกำหนดขึ้น เพื่อควบคุมความประพฤติและควบคุมการทำงานของลูกจ้าง ให้สามารถทำงานให้แก่นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสามารถร่วมทำงานกับลูกจ้างอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน prathana

คำสำคัญ (Tags)#วินัยในการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 122587, เขียน: 28 Aug 2007 @ 08:55, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 20:05, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)