e - learning กับ กศน.พระยืน

เรียนรู้ไม่รู้จบ

กศน.พระยืน โดยนายสุรินทร์ หว่างจิตร ผอ.ศบอ.พระยืน ให้ครู กศน.พระยืน เข้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน e - learning และได้เข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยจบ 100% (19 คน)

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ท ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระยืน   1.        นายสุรินทร์  หว่างจิตร              ผอ.ศบอ.พระยืน 2     นางสุภารัตน์ มูลปลา                 พนักงานราชการ 3 .    นางสุปราณี ภูพานใบ             พนักงานราชการ 4     นางสาวญานิศา  บรรหาลี          ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 5     นางสาววารุณี จำรูญรัตนจิต      ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 6     นางสาวจิตรา ละครชัย             ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 7     นายประดิษฐ์ นามมูลน้อย        ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 8     นายประยุทธ ขันหนองโพธิ์       ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 9     นายยงยุทธ  เคนคำภา                ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 10    นางสาวภัชณีภรณ์ บำรุงราษฎร์     ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 11    นางสาวมลฤดี คุณบุญ               ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 12   นางสาวอุไรวรรณ อนุภาพ         ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 13    นายอุทัย  จาตุรส                       ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 14    นายอำนวย ตามงาม                    ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 15    นางสาวศุภรัฐ ทองคำ                ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 16    นายเอกลักษณ์ อักษรวิทย์          ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 17    นางนันทนา อักษรวิทย์                 ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 18    นายศาสตรา  ดาวังปา                ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ 19    นายประชา เอื้องสัจจะ                  บรรณารักษ์  และได้ส่งรายชื่อรายงาน ศนจ.ขก เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ "ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedee

คำสำคัญ (Tags)#หนึ่งเดียว

หมายเลขบันทึก: 122210, เขียน: 26 Aug 2007 @ 17:44 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ยินดีด้วยครับ

ศรีเชาวน์
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยครับ  

ปีหน้า 2551 คงมีโอกาสร่วมงานกับชาว กศน. พระยืน ในการสร้างข้อมูลในระดับพื้นที่ และการเรียนผ่านระบบ e-Learning ที่คิดว่า กศน. พระยืน มีความพร้อมที่จะนำร่องก่อนอำเภออื่น

นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ