ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐


หลักเกณฑ์เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งออกตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับ

เป็นเรื่องแน่นอนว่า "ผู้ให้บริการ" ทุกราย มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ เพราะเป็นเรื่องที่ออกตามกฏหมาย

ขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่ง ว่า "ผู้ให้บริการ"  ไม่ใช่แต่เพียงไอเอสพีครับ แต่รวมถึงเว็บไซต์ บล๊อก แช็ตรูม มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ส่วนราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โรงแรม/หอพักที่มีบริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้

นิยามว่าใครเกี่ยวข้อง อยู่ในข้อ 5 ตามประกาศอันแรก คือ

  1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน โดยประการอื่น ทั้งนี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น สามารถจำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้
    • ก) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier)
    • ข) ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)
    • ค) ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ (Host Service Provider)
    • ง) ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
  2. ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ในข้อ 1 (Content Service Provider) เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (Application Service Provider)

กล่าวโดยย่อคือ ถ้าท่านแจก IP ไม่ว่าจะใช้ static IP หรือ private IP ที่ต่อออกอินเทอร์เน็ตผ่าน proxy จะใช้ fixed IP หรือใช้ DHCP ท่านเป็นผู้ให้บริการตามข้อ 1.

ถ้าท่านมีข้อมูลและให้ผู้อื่นอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านเป็นผู้ให้บริการตามข้อ 2. 

ทั้งสองกรณี ท่านมีหน้าที่ตาม พรบ.นี้ครับ (บันทึกเก่า: เรื่องสำคัญมากสำหรับ "admin" + เตือนครั้งสุดท้ายเรื่องผลกระทบของ พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)

มีตัวอย่างของ "ผู้ให้บริการ"  อยู่ในภาคผนวก ก.ของประกาศแรก และมีสิ่งที่ต้องจัดเก็บอยู่ในภาคผนวก ข.ของประกาศเดียวกัน "ผู้ให้บริการ" ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดตามมาตรา ๒๖ ของ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

หมายเลขบันทึก: 122130เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2007 03:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 09:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

อยากทราบว่า มี Course ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือไม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท