RW ครั้งที่ 3 ภาคใต้ รายงาน 1: ไปดู เรื่องกล้วยๆ แต่ไม่ กล้วยอย่างที่คิด

นักส่งเสริมฯ ต้องเปลี่ยนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  เมื่อ  21 สิงหาคม  2550 คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา KM ระดับเขต เขต 5 ภาคใต้ ได้มีโอกาส ไปดูการปลูกกล้วยหอมทอง ...ส่ง...ญี่ปุ่น ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ภายใต้การนำของ คุณชำนาญ จุ้นประดับ จาก สสข. 5 สงขลา มีพี่ อภิชาติ ศศิสนธ์ และคุณประสงค์ บุญเจริญ แห่ง สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร อำนวยความสะดวก พี่ วิเวก  อมตเวทย์  เกษตรอำเภอละแม  และประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด คุณชัชชัย ไพศาล  ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป ให้คณะฟัง

กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง      กลุ่มฯได้กำหนด วิสัยทัศน์ ( kv ) ไว้ว่า   มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างงานในชนบท   งดใช้สารเคมี   สร้างสัมพันธ์ไมตรีสู่สากล

 เขาทำกันอย่างไร                ร่วมคิดร่วมวางแผน                   กำหนดประเด็นเรียนรู้                    แลกเปลี่ยนเรียนรู้                    สร้างแปลงทดลอง                   สรุปบทเรียน    <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                ปรับนำไปใช้</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                เริ่ม ทำกล้วยหอมมา 15 ปี จากการ ลปรร. ทำให้ พัฒนา คุณภาพ จาก ที่ติดเกรด 45% เป็น 75 % ราคา ท้องตลาด 2-3 บาท/กก. ทำส่งออก 11 บาท/กก. สมาชิกกลุ่ม มี พื้นที่เพาะปลูกกล้วยทั้งหมด 1,600 ไร่ ประมาณ 500,000 กอ ปี 2549 ผลผลิต 2,000 กว่าตัน มูลค่า 21 ล้านบาท </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ด้านการ ลปรร.กำหนด Kv.ย่อยๆ คือ </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                การคัดเลือกหน่อ                  การไว้หน่อ                  การตัดปลี                  การเพิ่มผลผลิต                  การเก็บเกี่ยว                  การขนส่ง                  การบรรจุภัณฑ์  </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ด้าน ผลผลิต</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                ต่างประเทศเชื่อถือ     มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ รู้ว่ากล้วยหวีนี้มาจากแปลงไหน     ควบคุมกันเอง      ตลาดยอมรับ      สร้างเครือข่าย      เกิดความซื่อสัตย์   เกิดความสามัคคี       เป็นวิสาหกิจชุมชน </p>  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ พี่เขาเล่าให้ฟังว่า  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                ปัจจัยภายนอก : การประกันราคา   ศูนย์บริการฯ    ส่วนราชการ   อ.บ.ต.    การคมนาคม    สหกรณ์ญี่ปุ่น</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                ปัจจัยภายใน : สมาชิก   คณะกรรมการ    ศักยภาพพื้นที่    สภาพอาชีพ     กฎ/ระเบียบ    ความต่อเนื่อง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">การพัฒนาการค้ากับต่างประเทศ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">- จากคู่ค้ามาเป็นคู่คิด ทำให้เกิดความไว้ใจกัน</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">- ต้องมีความยั่งยืนในความซื่อสัตย์ ของเกษตรกร  ซึ่งตรงนี้ยังเป็นจุดอ่อน ของเกษตรกรไทย</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                เสียดายเวลาน้อยไปหน่อย และประกอบกับวันที่คณะเดินทางไปดู เป็นวันหยุดรับซื้อผลผลิต จึงไม่ได้ดูขั้นตอน กระบวนการ จัดการกับผลผลิต ก่อนจะส่งขาย ได้เห็นเพียงภาพถ่ายที่ พี่วิเวก นำเสนอ แต่ก็นึกภาพออก ได้อย่างดี   สุดท้ายพี่วิเวก ฝากไว้ว่า  นักส่งเสริมฯ ต้องเปลี่ยนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพบรรยากาศ ประกอบครับ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  พี่วิเวก อมตเวทย์ เกษตรอำเภอละแม</p><p></p><p>KM team จากจังหวัดกระบี่ครับ</p><p> </p><p>คณะศึกษาดูงาน </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                มีข้อมูลเพิ่มเติม ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม  พี่  วิเวก  อมตเวทย์  เกษตรอำเภอ  โทร. 081-5973413   และประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด  คุณชัชชัย ไพศาล   โทร. 077-559269 </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ชัยพร นุภักดิ์      คนเล่าเรื่อง </p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#banana#กล้วยหอมทอง#สินค้าเกษตรส่งออก#ศึกษา ดูงาน

หมายเลขบันทึก: 121547, เขียน: 23 Aug 2007 @ 16:19 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 14:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

 • นั้นซิ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 จึงไม่มา DW สายที่ 1 อ.ท่าฉาง ให้เจ้าภาพลงทุนหมดเลย
 • หากเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรเป็นแบบนี้ทั้งหมด พืชผลคงจะไม่ล้นตลาดเช่นทุกวัน
 • อีก 2-3 วัน ก็เป็นวันสาร์ทจีน ราคาพืชผลคงจะขึ้นมาอีกกก.ละ 5-10 บาท
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับพี่หนุ่ม ร้อยเกาะ
 • น่าชื่นชมกลุ่มฯ และคงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มอาชีพอื่นๆ นะครับ
 • ขอบคุณครับ
 • ขอบคุณ คุณกั๊ก
 • งานซ้อนกันหมด ยิ่งเดือนหน้าไม่ว่างเลย
 • งานประชุม คนบันทึกข้อมูลเดือน ก.ย. คงต้องให้ น้องรวง ดำเนินการ
 • ขอบคุณ คุณสิงป่าสัก
 • เป็นผลงาน ลปรร.ของชุมพรเขาครับ น่าชื่นชมครับ