กลางห้องประชุม.....ที่วิทยาลัย

tonnum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....สวัสดี๊...สวัสดี...วันนี้กระผมขอมาเล่าถึงข่าวของวิทยาลัย....

    ในความร้อนของอากาศภายนอกห้องประชุม....กระผมว่าคงมิต่างจากภายในห้องที่กำลังปรึกษากันนัก...ในวันนี้กระผมได้เข้าร่วมประชุมในนามของผู้สื่อข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยสุพรรณบุรี...ในการประชุมวันนี้ว่าด้วยเรื่งการดำเนินงาน "ชมรมวิชาชีพ"เป็นการวางแผนงานการทำงานโดยจักให้สมาชิกวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินงาน แลมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่สมาชิก

      "ชมรมวิชาชีพ" เป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในทางด้านต่างๆที่เป็นวิชาชีพ ทั้งทางด้านประมง,พืช,สัตว์,และธุรกิจ ดำเนินการให้เกิดความรู้ความสามารถจนถึงขั้นที่สมาชิกสามารถออกไปให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกได้ แลสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีอาจารย์เข้าร่วมประชุมด้วยกันั้งวิทยาลัยฯ สมาชิกขอรับกระผมจักตายเสียให้ได้ มิใช่เรื่องงายเลยที่จักอธิบายแผนงานให้อาจารย์อนุญาตให้มีการดำเนินงานต่อ แลยังจักต้องอธิบายให้สมาชิกทั้งวิทยาลัยฯ แลเห็นประโยชน์ของการดำเนินการจัดตั้ง "ชมรมวิชาชีพ"......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนจากการกระทำ

คำสำคัญ (Tags)#ชมรมวิชาชีพเกษตร

หมายเลขบันทึก: 121545, เขียน: 23 Aug 2007 @ 16:14 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓