แนะนำเว็บไซต์

แหล่งรวมข้อมูล
  

    อินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย หากเราต้องการค้นหาข้อมูลด้านยาเสพติดของต่างประเทศนั้นเขาได้มีแหล่งสำหรับรวมรวมเว็บไซต์มากกว่า 2500 เว็บ ทั่วโลก และได้มีการจัดหมวดหมู่ทำให้สะดวกในการค้นหาคว้าอีกด้วย เว็บไซต์ที่จะแนะนำก็คือ WWW.SoberRecovery.com สำหรับเว็บไซต์นี้ทุกท่านสามรถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เช่น สถานที่ที่ให้การบำบัดรักษา ข้อมูลสำหรับผู้หน้าที่ให้การบำบัดรักษา ข้อมูลสำหรับครอบครัว การรักษาวัยรุ่นที่ติดยาในรูปแบบต่างๆ และจุดเด่นของเว็บนี้ก็คือท่านสามารถเลือก หรือระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหาอย่างละเอียด นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การบำบัดรักษาในวัยรุ่น การให้คำปรึกษาและการบำบัด การป้องกันการกลับไปติดยาซ้ำ จึงนับว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจและที่แนะนำ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากท่านผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปค้นคว้าเพิ่มได้ที่ WWW.SoberRecovery.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยบริการ สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)