AAR การเข้าร่วม UKM 3 ปี ที่ผ่านมา : มน.

         ตามที่ทาง มน. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเครือข่าย UKM  เกี่ยวกับหัวข้อสำคัญในการประชุม Business  Meeting  ในครั้งนี้นั่นก็คือ “การ AAR  การดำเนินงาน  UKM  Network  (ทบทวนการดำเนินงาน  3  ปี)”  ซึ่งได้ขอความกรุณาทุก ม. ให้ทบทวนการดำเนินงานของสถาบันของตนเองมาล่วงหน้าเพื่อจะได้พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนั้น  วันนี้ดิฉันขอลง AAR ที่ทาง มน. ได้ทบทวนตนเองสรุปได้  ดังนี้ค่ะ
      
         สิ่งที่คาดหวัง
         1.  ได้เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการ KM  ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้
         2.  เนื่องจาก มน. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นน้องใหม่มีอายุเพียงแค่ 17 ปี  จึงต้องการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จาก มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์มากกว่า  หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ  จนเกิดเป็น CoP ในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

         สิ่งที่ได้เกินคาด
         1.  ได้ความสัมพันธ์อันดีจากสมาชิกเครือข่ายทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
         2.  ได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน  มน. ด้วยกัน  จากหลายๆ หน่วยงานย่อย
         3.  ได้ทำหน้าที่ขยายความรู้เรื่อง KM ให้กับสถาบันและหน่วยงานนอกเครือข่ายจากการได้ไปจัดกิจกรรมให้กับสถาบันนั้นๆ
         4.  ได้เวทีเสมือนที่มีประสิทธิภาพสูง (Gotoknow)
         5.  ได้พัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากร
         6.  ได้วิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรเพิ่มขึ้นอีก  1  วิธี  โดยใช้ KM
         7.  ได้พบความหลายหลายของประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันกับบุคลากรต่างสถาบัน
         8.  ได้เห็นโลกกว้างในหลายๆ ภูมิภาคของประเทศไทย  ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
         9.  ได้เห็นและเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ร่วม  (Shared  Vision)  ภายใน มน. และในสังคมไทย
         10. มน. เห็นคุณค่าและความสำคัญของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น  ในฐานะเป็นคลังความรู้และเป็นผู้ที่จะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร

         สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด
         การก่อเกิดและการดำรงอยู่ของ CoP หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

         สิ่งที่จะทำต่อไปในรอบ 3 ปี
         เห็นด้วยกับแนวความคิดของคุณธวัช หมัดเต๊ะ  และ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  จาก สคส. ที่ได้ปรึกษาหารือกับทีม KM  ม.มหิดล  ดังรายละเอียด  คุณธวัช  หมัดเต๊ะ (สคส.)  <Click>    ซึ่งจะเชื่อมโยงไปที่บันทึกของ ศ.นพวิจารณ์  พานิช <Click>

         เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม  มน.  ขอเสนอว่าน่าจะมีการจัดมหกรรม UKM  หรือ  มหกรรม  KM  ภูมิภาคขึ้นปีละ 2 ครั้ง  ในราวเดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม  (เพื่อให้ห่างกับงานมหกรรม  KM  ระดับประเทศ  ที่จัดโดย สคส.)  โดยการเวียนกันเป็นเจ้าภาพและเปิดโอกาสให้สถาบัน / องค์กรอื่นๆ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วย

         ขอความกรุณาสมาชิกชาว NUKM  เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ

         ขอบพระคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#มน.#ukm-11

หมายเลขบันทึก: 121046, เขียน: 21 Aug 2007 @ 15:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ ตูน คนนอก มน. มาอ่านก่อนครับ
  • ทาง มมส. ก็ปรึกษากันเรื่องนี้เมื่อช่วงเช้าวันนีเหมือนกัน โดยรวมก็คล้าย ๆ กับของ มน. ครับ โดยเฉพาะข้อ รูปแบบ UKM ในอีก 3 ปีข้างหน้า ตามข้อเสนอของ คุณธวัช และ อ. หมอ วิจารณ์
  • ผมส่งการบ้านทาง ถามตูน แล้วครับ

ผม AAR ไว้ที่บันทึก AAR (เกือบ) 3 ปี ...การเข้าร่วม UKM ของ มมส.

แล้วพบกันใน BM ขอบคุณครับ

วิชิต

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาขอบคุณ
  • เสียดายที่พลาดกัน
  • ดีใจไหมครับที่ได้พบพ่อครูบาสุทธินันท์
  • คุณวิชิตคะ  รับในนี้ช้ากว่าของจริงไปนิดค่ะ
  • คุณขจิตคะ เสียดายสุดๆ ที่พลาดกัน
  • แต่สุขใจสุดๆ ค่ะ  ที่มีวาสนาได้พบพ่อครูบาจริงๆ เป็นครั้งแรก