การจัดเวทีประชาคมอำเภอพิปูน ปี2550

  ติดต่อ

  การจัดการรู้ สู่ความสำเร็จ  

             จากการจัดเวทีประชาคมการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 อำเภอพิปูน ในปี 2550 จำนวน 17 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 เวที ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2550 กศน.พิปูน ในฐานะเลขาของโครงการฯ ได้ประสานงานภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนของปกครองอำเภอพิปูน เกษตรอำเภอพิปูน พัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน สาธารณสุขอำเภอพิปูน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอพิปูน ซึ่งในการร่วมกันจัดเวทีประชาคมดังกล่าวเครือข่ายต่าง ๆ  ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการลงพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับครัวเรือน และเพื่อให้สามารถชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล      

        แผนการจัดเวทีประชาคมการจัดการความรู้ในแต่ละหมู่บ้านของอำเภอพิปูนมีแนวทางดำเนินการ 4 เวที คือ

        เวที่ที่ 1 เป็นการวิเคราะห์แผนชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้จักตนเอง รู้จักสังคม

        เวทีที่ 2 เมื่อชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง ชุมชน สังคม และความต้องการของชุมชน

        เวทีที่ 3 ชุมชนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

        เวทีที่ 4 ชุมชนได้ร่วมกันคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน บนพื้นฐานความพร้อมของชุมชน ตามศักยภาพ  ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

        ผลการจัดเวทีประชาคมการจัดการความรู้                         

        ชุมชนได้ร่วมกันคิดในเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน บนพื้นฐานความพร้อมของชุมชน ตามศักยภาพ  ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อให้สามารถสรุปได้ว่าชุมชนต้องการอาชีพเสริมใดบ้างเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำน้ำยาล้างจาน การผลิตสร้อยคอจากลูกปัดและคลิสตัล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ (KM) กศน.พิปูน

หมายเลขบันทึก: 121040, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 15:26:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#การจัดทำเวทีประชาคม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ