การอบรม KM เพชรบูรณ์ เขต 3

ออมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนรู้ KM ของสมาชิกเพชรบูรณ์ เขต 3

            เมื่อวันที่  20 - 21 สิงหาคม  2550  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  ณ  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้  (KM)  และพัฒนาคลังนวัตกรรม      KM  นั้นคืออะไร  KM  ย่อมาจากคำว่า Knowledge  Management   คือ เครื่องมือ  เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย  3 ประการไปพร้อมๆ  กัน  ได้แก่  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

           กิจกรรมที่ 1  การถอดความรู้ฝังลึกด้วยกลวิธีเรื่องเล่า  โดยการศึกษาค้นหาวิสัยทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ (Knowledge  Vision)  ได้แก่   หัวปลา TUNA  Model  เช่น  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  วิจัยในชั้นเรียน  การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   เป็นต้น 

           กิจกรรมที่  2   เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard  story) กิจกรรมทำให้เราได้วิธีการปฏิบัติ  จากเรื่องเล่าของผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการประเมินตนเอง 

          กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้และบล็อก  KM and  Blog  โดยกิจกรรมนี้เชิญชวนให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog  เข้าไปสมัครสมาชิก KM  ได้ที่  http://gotoknow.org 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูออม

คำสำคัญ (Tags)#km เพชรบูรณ์ เขต 3

หมายเลขบันทึก: 120980, เขียน: 21 Aug 2007 @ 12:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • KM นี่มีประโยชน์มากนะครับ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กระทรวง พม. ใช้เป็นกลไก พัฒนาประเทศ
  • เข้าใจว่าในส่วนของอาจารย์ น่าจะมีการอบรม Blog เพราะเห็นมาจากเหล่งเดียวกันหลายบันทึก (หากเข้าใจผิดขออภัย)
  • คือ อบรมแล้วไม่อยากให้ทิ้งนะครับ มีประโยชน์มาก เป็นการเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน ไร้อายุ เป็นอกาลิโก ไม่จำกัดเวลา และเก็บไว้ได้นาน
  • ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้ในความดี