เรื่องเล่า4

กลุ่มที่ 2 ก้านกล้วย ศูนย์เรียนรู้ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นุชจรินทร์ พันสนิท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อนาคตคนไทย ใจอยากรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในแนวทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา
สำหรับประชาชนชาวไทย ท้องถิ่น ชุมชนและการบริหาร การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ 5 ประการ ดังนี้

1. ทางสายกลาง คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พึ่งตนเองได้

2. ความสมดุลและความยั่งยืน คือ เน้นพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดี มีความหลากหลายและกลมกลืน เกิดผลยั่งยืน

3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอ และมีเหตุผล

4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

5. เสริมสร้างคุณภาพคน คือ มีจิตสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทรต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีวินัย มีความเพียร และพัฒนาความรู้ สติปัญญาอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้านกล้วย

คำสำคัญ (Tags)#รักเมืองไทย

หมายเลขบันทึก: 120974, เขียน: 21 Aug 2007 @ 12:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)