"การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาองค์กร"

โดย ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์

โดย ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ : หากเรายังทํางานในหน่วยงานบุคคลยุคดั้งเดิม ที่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานอยู่ใน วงจํากัด เช่น การดูแลระบบค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ตลอดจนระเบียบวินัยของ พนักงาน เพียงเท่านั้นแล้ว ความจําเป็นในการที่เราต้องทําความเข้าใจเรื่องการ พัฒนาองค์การคงมีไม่มากนัก แต่เพราะความจริงที่ว่าบทบาทของงานบุคคลได้เปลี่ยน แปลงไปอย่างมากจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของ โลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) การค้าเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ส่งผลทําให้โลกกลายเป็นตลาดการค้าไร้พรมแดน และทําให้ ธุรกิจของเราเต็มไปด้วยคู่แข่งขันที่น่าเกรงขามทั้งจากภายในและต่างประเทศ โลกยุคใหม่กําลังท้าทายการเปลี่ยนแปลงจากเรา จากงานบุคคลไปสู่การ บริหารทรัพยากรมนุษย์จากการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Support Function) ไปสู่หุ้น ส่วนทางธุรกิจ (Business Partner) ขององค์การจากผู้มองดู การเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้ ที่ต้องมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในองค์การ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการรับมือ และบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้อย่างดี จึงควรอย่างยิ่งที่เราต้องทําความ เข้าใจในแนวคิดการพัฒนาองค์การในฐานะเป็นเครื่องมือสําคัญของนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การอย่างมีแผน เป็น ระบบ ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ความรู้และแนวคิดทางด้านพฤติกรรม ศาสตร์มาใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การให้เกิดผลดีทั้งต่อ บุคลากร และองค์การที่เรารับผิดชอบดูแลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#บทความวิชาการ#วิทยากร#knowledge management#ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์

หมายเลขบันทึก: 120972, เขียน: 21 Aug 2007 @ 12:34 (), แก้ไข: 06 May 2012 @ 21:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ภาสกร ศิระพัฒนานนท์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์เพื่อสร้างความเติบโตขององค์กร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่การที่จะพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมสามารถนำปฏิบัติได้ ก่อให้เห็นผลงานจริงๆ เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันทุกองค์กรมุ่งที่จะสร้างผลผลิต สร้างกำไรให้กับองค์กรเพียงอย่างเดียว การที่จะบำรุง รักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีศักยภาพและจงรักภักดีกับองค์กรนั้น หลายๆ องค์กรต่างมองข้าม ถึงแม้ว่าในนโยบายจะมีการพูดถึงความสำคัญของบุคลากร แต่ในทางปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรทำได้เพียงการอบรม ประชุม ซึ่งน้อยมากที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและต่อเนื่องกับพนักงานและองค์กร ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์กรยังคงต้องการการศึกษาอีกมากที่จะสนับสนุนว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงกับองค์กร มีหนทางใดบ้าง ซึ่งผมว่าหากมีการศึกษาอย่างละเอียดเราอาจพบทางออกและสร้างความมั่นคงรวมไปถึงการเจริญเติบโตทั้งขององค์กรและบุลคากรได้ไม่ยาก

...ขอบคุณครับ VBFg4