ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีการตักบาตรเทโวที่เกิดขึ้นนี้ ก็สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา คือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรปรากฏในตำนาน ก็จะปรารภเหตุนั้นๆ เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเช่นการถวายทาน รักษาศีล เป็นต้น ตักบาตรเทโวจึงนับเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน โดยบางวัดบางพื้นที่ก็กำหนดทำการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 บางวัดก็ทำในวันรุ่งขึ้น คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ก็ได้แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะจัดกันวันใด
       
       สำหรับที่ "อุทัยธานี" ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคมวัดสังกัสรัตนคีรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เริ่มจากช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารสำรับคาวหวาน และชมการแสดงแสงเสียง
       
       กำหนดเวลาตักบาตรเทโวพระสงฆ์ 500 รูป เวลา 08.30 น. โดยเป็นการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมต้มลูกโยน นอกจากนั้นยังมี ขบวนแห่รถพุทธบูชา มหาสังฆทาน การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง และการแข่งขันเรือพื้นบ้านสืบสานวิถีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แม่น้ำสะแกกรัง หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วย
       
        "วัดสังกัสรัตนคีร" ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวนั้น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นตามคตินิยมโบราณ จากซากโบราณสถานบนยอดเขาแก้ว (เขาสะแกกรัง) ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนโบราณที่เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระปลัดใจ เจ้าอาวาสวัดทุ่งแก้ว ได้สำรวจพบสถานที่แห่งนี้ และได้เชิญชวนบอกบุญให้ชาวเมืองอุทัยธานีช่วยกันสร้างมณฑปสิริมหามายากุฎาคาขึ้น พร้อมกับได้ก่อสร้างวัดสังกัตรัตนครีรีมงคลประไพอุทัยเขตร์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญของภูมิสถานตามพุทธตำนาน โดยเฉพาะในวันออกพรรษาที่รู้จักกันอย่างดีว่า "วันเทโว"
       
       โดยในวันตักบาตรเทโวนั้นพระสงฆ์จำนวน 500 รูป จะเดินลงมาจากยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งมีบันไดทอดจากยอดเขาสะแกกรังสู่เบื้องล่างรวม 449 ขั้น ซึ่งภพของผ้ากาสาวพัตรสีเหลืองของพระสงฆ์เพื่อมารับบิณฑบาตทาบตัดกับทิวทัศน์เขาสะแกกรังที่เขียวสด โดยที่ต้นขบวนนั้นนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ และผู้ที่แต่งตัวเป็นพระอินทร์ พรหม และเทวดา เมื่อขบวนลงมาถึงลานวัดสังกัสรัตนคีรีที่เชิงเขา ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นก็จะพากันใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยน นับเป็นภาพที่งดงามและน่าศรัทธาเลื่อมใส
       
       ในวันออกพรรษาที่จะมาถึงนี้ จึงหวังว่าพุทธศาสนิกชนจะหาโอกาสร่วมงานบุญใหญ่ด้วย และใครที่ไปร่วมงานบุญในประเพณีตักบาตรเทโวแล้ว หากมีโอกาสก็น่าจะหาเวลาเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีบ้าง เพราะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เที่ยวอยู่หลายแห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลุ่มน้ำสะแกกรังความเห็น (0)