บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ตักบาตรเทโว

เขียนเมื่อ
120 1
เขียนเมื่อ
523 7 10
เขียนเมื่อ
230 2 3
เขียนเมื่อ
378 3 1
เขียนเมื่อ
1,499
เขียนเมื่อ
779 3
เขียนเมื่อ
1,597 1
เขียนเมื่อ
1,216 23