กระบวนการจัดการความรู้ สถานีอนามัยชำป่างาม

การจัดการความรู้

              จากการที่หน่วยบริการปฐมภูมิของ รพ. สนามชัยเขต ได้มาออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยทั่วไปทุกวันศุกร์ โดยมีทีมสุขภาพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล  เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา ในการที่ต้องไปรับการตรวจรักษาต่อเนื่องที่ รพ.สนามชัยเขต

กิจกรรมที่ทำ                                                                                          

          ให้เจ้าหน้าที่แต่ละสถานีอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิมาหมุนเวียนทำงานร่วมกับทีมสุขภาพของ รพ. โดยตอนเช้าร่วมกิจกรรมซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินสภาพผู้ป่วย ส่วนในตอนบ่าย ออกเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาในพื้นที่ของสถานีอนามัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รับทราบปัญหา และร่วมหาแนวทางในการดูแลต่อไป

ผลที่เกิดขึ้น

1. เจ้าหน้าที่ทุก สอ. ได้ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ รพ. ทำให้เกดผลดีต่อประชาชนทั้งด้านสุขภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการรับบริการ

2. เจ้าหน้าที่ สอ. ได้มารับทราบข้อมูล ปัญหา และสภาพผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อนำไปวิเคราะห์และร่วมวางแผนแก้ไข

3. ในกรณีผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถของทีมสุขภาพที่ออกมาให้บริการ และดำเนินการส่งต่อ และติดตามผลการรักษษต่อเนื่องหลังจากส่งตัวกลับ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

         ประชาชนมีศรัทธา  เชื่อถือ และมารับบริการต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการมีความรัก สามัคคี ร่วมคิด ร่วมวางแผน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

         ยังขาดบุคลากร ซึ่งส่วนมากมี สอ. ละ 2 คน ซึ่งบางครั้งติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสนามชัยเขต

คำสำคัญ (Tags)#ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 120870, เขียน: 20 Aug 2007 @ 23:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)