ผมขอเล่าเรื่องด้วยภาพดังนี้ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร