ได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ UKM-4 ?

การจัดการความรู้ไม่มีถูกหรือผิด คงต้องปรับเปลี่ยนกันตามสภาพบริบทของแต่ละองค์กร

การจัดประชุมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที 4 ที่มีเจ้าภาพร่วม (ม.มหาสารคามและม.ราชภัฏมหาสารคาม) เป็นไปด้วยดีครับ สิ่งที่น่าคิดอีกประเด็นครับคงเป็นเรื่องที่เราชาว ม.มหาสารคาม จะต้องช่วยกันแล้วครับว่าจะเดินต่อ KM กันอย่างไร เราได้อะไรจาก KM และ เราจะใช้ KM ให้เกิด LO ในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร? ผมคิดว่า COPs ต่างๆ น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ MODEL KM ในแบบแบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมเชื่อแน่ครับว่าเราคงไม่หยุดอยู่ที่ Model ที่ได้อย่างแน่นอน เพราะการจัดการความรู้ไม่มีถูกหรือผิด คงต้องปรับเปลี่ยนกันตามสภาพบริบทของแต่ละองค์กร ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ ม.มหาสารคามความเห็น (0)