การจัดประชุมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที 4 ที่มีเจ้าภาพร่วม (ม.มหาสารคามและม.ราชภัฏมหาสารคาม) เป็นไปด้วยดีครับ สิ่งที่น่าคิดอีกประเด็นครับคงเป็นเรื่องที่เราชาว ม.มหาสารคาม จะต้องช่วยกันแล้วครับว่าจะเดินต่อ KM กันอย่างไร เราได้อะไรจาก KM และ เราจะใช้ KM ให้เกิด LO ในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร? ผมคิดว่า COPs ต่างๆ น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ MODEL KM ในแบบแบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมเชื่อแน่ครับว่าเราคงไม่หยุดอยู่ที่ Model ที่ได้อย่างแน่นอน เพราะการจัดการความรู้ไม่มีถูกหรือผิด คงต้องปรับเปลี่ยนกันตามสภาพบริบทของแต่ละองค์กร ครับ