กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya)  เป็นกล้วยไม้ที่มีความสำคัญมากสกุลหนึ่งในวงการกล้วยไม้ แคทลียาที่เรารู้จักกันดีคือ C. ควีนสิริกิติ์ ที่มีสีขาวปากสีเหลืองทอง จริง ๆ แล้วกล้วยไม้ในสกุลนี้มีแหล่งกำเนิดในอเมริกากลางและตอนเหนือของอเมริกาใต้ แต่สามารถที่จะปลูกเลี้ยงได้ดีมากในประเทศไทย ลักษณะดอกของกล้วยไม้ในสกุลนี้มีความหลากหลายของสีและรูปร่าง แต่ส่วนใหญ่มีกลิ่นหอม ชื่อสกุลแคทลียามาจากชื่อของนายวิลเลี่ยม แคทเลย์

   แคทลียาเป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะของใบคือ 1)ประเภทใบคู่ คือ 1ลำลูกกล้วยจะมี 2ใบ ส่วนใหญ่จะออกดอกเป็นช่อ มีหลายดอกและมีขนาดเล็ก 2) ประเภทใบเดี่ยว คือ 1ลำลูกกล้วยจะมี 1 ใบ ส่วนใหญ่ดอกจะมีขนาดใหญ่ จำนวนดอก 1-4 ดอก ช่อสั้น 

  ปัจจุปันได้มีการนำกล้วยไม้สกุลใกล้เคียงกับแคทลียาที่สามารถผสมข้ามสกุลได้ เช่น

          แคทลียา x ลีเลีย (Laelia)  = Laeliocattleya (Lc. : ลีเลียโอแคทลียา)

          แคทลียา x บรัสซาโวลา(Brassavola)  = Brassocattleya (Bc. : บรัสโซแคทลียา)

          แคทลียา x โซโฟรไนตีส(Sophonitis)  = Sophrocattleya (Sc. : โซโฟรแคทลียา)

          แคทลียา x เอพิเดนดรัม(Epidendrum)  = Epicattleya (Ec. : เอพิเคทลียา)

          นอกจากนี้ยังมีการผสมข้าม 3 สกุล เช่น BrassocattleyaLaelia เป็น บรัสโซเลลิโอแคทลียา (Blc. : Brassolaeliocattleya)  หรืออาจผสมข้ามถึง 4 สกุล เช่น Brassolaeliocattleya x Sophonitis เป็น Potinara (Pot. : โพตินารา)

     

                Blc. Sanyung Ruby                                        Blc. Chia Lin

     

                   Blc. Guanmiau City                                   Blc. Chan Hsingold

     

               Blc. Shinfong Luohyang                                 Blc. Taiwan Ruby

     

                Lc. Chyong Guu Swan                                    C. Clark Herman

     

                      B. Little Stars                                        Blc. Pamela Finney

    

               Blc. Triumphal Coronation                                 C. Fashiesta