นักข่าวจำเป็น

ตอนนี้ หนู KM อยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อที่จะลงไปถอดความรู้ในพื้นที่ (คลุกคลีตีโมง) ซึ่งพื้นที่แรกที่เราจะลงไปก็คือ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกษาบริบทชุมชนของตำกะหรอว่ามีสภาพพื้นที่ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง อาชีพ เป็นต้น เป็นอย่างไร และการลงในพื้นที่ครั้งนี้เป็นการถอดความรู้จากตัวคน (ความรู้เชิงลึก) ซึ่งถ้าเราไม่เข้าไปเจาะลึกเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีความรู้อะไรบ้าง การลงพื้นที่จะทำให้หนู KM เรียนรู้มากขึ้น และจะช่วยจัดระบบความรู้ของคนในพื้นที่และจัดระบบความรู้ของหนู KM ด้วย

ตอนนี้ หนู KM กำลังศึกษาบริบทของทีมวิจัยจาก มวล. ก็คือตัวอาจารย์ผู้ทำวิจัยเอง อันประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

  1. อาจารย์มีความคิดอย่างไร
  2. ลงไปทำอะไร
  3. ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น

ส่วนทีมวิจัยในพื้นที่ หนู KM กำลังศึกษาบริบทของชุมชนดังนี้

  1. ก่อนหน้านี้เครือข่ายเขาทำอะไรอยู่ก่อนหน้าที่โครงการจะลงไป
  2. เมื่อโครงการนี้เข้าไป โครงการลงไปทำอะไรบ้าง
  3. เครือข่ายได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น

และหนู KM ก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับภาคีที่สนับสนุนตำบลกะหรอ ว่าหน่วยงานบทบาทหน้าที่อะไรบ้างที่สามารถเข้าไปช่วยหนุนเสริม เติมแต่ง ให้ตำบลกะหรอ เป็นตำบลที่มีศักยภาพที่สามารถร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และความร่วมมือร่วมใจนี้ต้องทุกฝ่ายช่วยกัน คือ ภาคประชาชน ภาครัฐ ต้องผลึกกำลังร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน และสามารถสร้างความกินดี อยู่ดี มั่งมีศรีสุขให้ชุมชน ทำให้เป็นตำบลที่น่าอยู่

หนู KM ขอไปศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ ได้ข้อมูลอย่างไร แล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง

แต่หนู KM ต้องเก็บให้หมดทุกรายละเอียด ไม่ว่าเขาจะ เดิน กิน นอน ทำกิจกรรม อะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ (ถ้าทำได้) เพื่อเราจะได้ชุดความรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 11999, เขียน: 12 Jan 2006 @ 11:18 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 23:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)