นักข่าวจำเป็น

  ติดต่อ

ตอนนี้ หนู KM อยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อที่จะลงไปถอดความรู้ในพื้นที่ (คลุกคลีตีโมง) ซึ่งพื้นที่แรกที่เราจะลงไปก็คือ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกษาบริบทชุมชนของตำกะหรอว่ามีสภาพพื้นที่ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง อาชีพ เป็นต้น เป็นอย่างไร และการลงในพื้นที่ครั้งนี้เป็นการถอดความรู้จากตัวคน (ความรู้เชิงลึก) ซึ่งถ้าเราไม่เข้าไปเจาะลึกเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีความรู้อะไรบ้าง การลงพื้นที่จะทำให้หนู KM เรียนรู้มากขึ้น และจะช่วยจัดระบบความรู้ของคนในพื้นที่และจัดระบบความรู้ของหนู KM ด้วย

ตอนนี้ หนู KM กำลังศึกษาบริบทของทีมวิจัยจาก มวล. ก็คือตัวอาจารย์ผู้ทำวิจัยเอง อันประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

  1. อาจารย์มีความคิดอย่างไร
  2. ลงไปทำอะไร
  3. ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น

ส่วนทีมวิจัยในพื้นที่ หนู KM กำลังศึกษาบริบทของชุมชนดังนี้

  1. ก่อนหน้านี้เครือข่ายเขาทำอะไรอยู่ก่อนหน้าที่โครงการจะลงไป
  2. เมื่อโครงการนี้เข้าไป โครงการลงไปทำอะไรบ้าง
  3. เครือข่ายได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น

และหนู KM ก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับภาคีที่สนับสนุนตำบลกะหรอ ว่าหน่วยงานบทบาทหน้าที่อะไรบ้างที่สามารถเข้าไปช่วยหนุนเสริม เติมแต่ง ให้ตำบลกะหรอ เป็นตำบลที่มีศักยภาพที่สามารถร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และความร่วมมือร่วมใจนี้ต้องทุกฝ่ายช่วยกัน คือ ภาคประชาชน ภาครัฐ ต้องผลึกกำลังร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน และสามารถสร้างความกินดี อยู่ดี มั่งมีศรีสุขให้ชุมชน ทำให้เป็นตำบลที่น่าอยู่

หนู KM ขอไปศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ ได้ข้อมูลอย่างไร แล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง

แต่หนู KM ต้องเก็บให้หมดทุกรายละเอียด ไม่ว่าเขาจะ เดิน กิน นอน ทำกิจกรรม อะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ (ถ้าทำได้) เพื่อเราจะได้ชุดความรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 11999, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 23:46:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)