เมื่อวานได้ไปสังเกตการณ์ การคิดเงินปันผลประจำปี ของหมู่ที่ 8 บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนัดมารวมกันที่บ้านพี่พัช และกรรมการบางส่วนก็ไม่ได้มาเนื่องจากติดภาระกิจ ส่วนบรรยากาศโดยทั่วไป จะนั่งกันเป็นโต๊ะ จะมีโต๊ะกลางสำหรับแลกเงิน มีคนรับผิดชอบ 1 คน