คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในสังคมไทย รู้วิธีป้องกันไม่ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข สามารถปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
 

สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จากการเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบกิจกรรมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึก คิด ทำ จำ แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าคุณธรรม

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า

หมายเลขบันทึก: 119846, เขียน: 15 Aug 2007 @ 20:58 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 09:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

หวัดดีคับ
IP: xxx.57.179.250
เขียนเมื่อ 

หวัดดีคับ  อาจารย์

เขียนเมื่อ 

......หัวเราะอะไรกัน......

ถึงอย่างก็ขอบคุณ