วันอังคารวันนี้เป็นวันที่ผมก็ยังต้องรับบทเป็นหัวหน้าห้องโสตฯตามเดิม   งานในวันนี้ไม่มีอะไรมาในช่วงเช้าก็ติดตั้งเครื่องฉาย  สไลด์  ที่ห้อง  412 และที่ห้อง308   สองห้องในช่วงเช้า  และในช่วงบ่ายก็ติดตั้งเครื่องฉานLCDที่ห้อง205  และกลับมาประจำที่ห้องโสตฯยันเลิกงาน