ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

         ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพัฒนา ที่มีการพูดถึงในอดีตมากพอสมควร แต่ปัจจุบัน ชักจะพูดถึงกันน้อยลง เพราะ การพัฒนาในปัจจุบัน ต้องการเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่มองวาวิธีการที่ใช้จะเป็นอย่างไร (แมว ไม่ว่าจะมีสีอะไร ขอให้สามารถจับหนูได้เป็นพอ) หากแต่ถ้าเป็นนักพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นเป้าหมาย มองความมั่นคงยืนยาวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มิใช่มองหรือต้องการเพียงความเจริญเติบโต ที่วัดจาก GDP อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทุกอย่างวัดด้วยเงิน เงินเป็นสื่อกลา$งที่จะนำมาซึ่งวัตถุที่ทุกคนคิดว่า จะสามารถหาซือด้วยเงินได้ เพื่อสนองความต้องการที่เป็นความอยากของคน เพียงเป็นความร้สึกว่า เมื่อได้แล้ว มีแล้ว รู้สึกว่ามีความสุข โดยเอาความรู้สึกภายในที่เป็นความมีหน้ามีตา ความไม่รู้สึกเสียเปรียบคนอื่น การได้รับคำชมเชย คำเยินยอ เกิดความปลื้มอกปลื้มใจ กับสิ่งที่คนภายนอกกล่าวสรรเสริญ โดยที่ไม่ต้องการคำตอบจากตนเองว่า เพียงพอ เหมาะสม กับตนเองหรือไม่ แนวทางการพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง มุ่งให้คนแสวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทนักพัฒนาความเห็น (0)