บันทึกของธีรชัย 39

วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค.49
   วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 49  วันนี้เป็นวันที่ผมต้องรับหน้าที่เป็น  หัวหน้าห้องโสต  เพราะพี่ชาติชายไม่มาผมเลยตัองเป็นหัวหน้าห้องโสต(ชั่วคราว)   วันนี้มีงานให้ทำไม่มากเพราะมีการขอให้ติดตั้งเครื่องฉายLCDที่ห้อง 308 ในช่วงเช้าห้องเดียว  และก็ติดตั้งเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง412  และงานชั่วบ่ายก็หมดลงแล้วงานวันนี้ก็มีแค่นี้ครั้บ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)