CISAT

รู้ไหมเอ่ย CISAT คืออะไร?

College of Integrated Science and Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  : เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่

เราคือ  
  • องค์กรของคนรุ่นใหม่
  • คล่องตัว หลากหลาย สร้างสรรค์
  • พัฒนาสังคมฐานความรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบ (PBL:Problem Based Learning, Project Based Learning)และสหกิจศึกษา Cooperative  Learning

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านทักษะความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GOTOKNOW(2) รู้ไหมเอ่ย CISAT คืออะไร

คำสำคัญ (Tags)#gotoknow#rmutl#km เชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 119429, เขียน: 14 Aug 2007 @ 10:01 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 13:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มาเกี่ยวก้อย ขอเป็นเครือข่ายนะครับ

เขียนเมื่อ 
  • อยากมาทักทาย
  • เป็นงานปริญญาเอกผมเลยครับผม
  • ดีใจที่ได้อ่านบันทึกอาจารย์
  • อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับ

ยินดีเป็นเครือข่ายร่วมกันค่ะ