ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

การจัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางจาก


สิ่งที่ทำโดยไม่ต้องลงในการดำเนินการและทำได้ทันทีคือการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

วัันที่  13  กรกฎาคม  2550

เวทีที่  2  เวทีเสวนาการจัดการความรู้  บ้านบางจากใน  หมู่ที่  3  ตำบลบางจาก  ณ  วัดธาราวดี คุณสายัณห์  วรรณทอง  ผู้ใหญ่บ้าน   เปิดประชุมโดยการทบทวนเรื่องที่ได้ร่วมกันคิดและได้ตกลงกันไว้ใน ืเวทีครั้งที่  1  ว่าให้สมาชิกเริ่มจากสิ่งที่ทำโดยไม่ต้องลงทุน ในการ ดำเนินการและทำได้ทันทีคือ  การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  2  เรื่องท่านจึงได้ถามว่าใครได้ ดำเนินการบ้างแล้วให้ออกมาเล่า

 

คุณเอื้อน  นิลสุวรรณ ซึ่งเป็นตัวอย่างคุณกิจที่ี่อยู่แบบพอเพียง ออกมา เล่าว่า ที่บ้านเครื่องอำนวยความสะดวกมีแถบทุกอย่าง  เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้า  น้ำประปา  แต่จะใช้เมื่อเวลาจำเป็นจริง ๆ  การหุงข้าว ทำ อาหารจะใช้ไฟเมื่อยุ้งงานจริง ๆ ปกติจะใช้เศษไม้ที่หาได้จาก ข้าง บ้าน มาหุงหาอาหาร ส่วนน้ำประปาก็เหมือนกันจะใช้เฉพาะล้างถ้วย  ล้้างจานเท่านั้นน้ำอาบจะใช้น้ำจากบ่อที่ขุดไว้บ้าน  ท่านบอกว่าอาชีพ หลักทำนาเพื่อกินเหลือจากกินและขายเมื่อว่างจากการทำนาจะทำอาชีพเสริม ปลูกสวนครัวกินและขายเช่นเดียวกันในคูระหว่างท้องร่องก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ไว้กินในครัวเรือน ท่านบอกว่าในปีหนึ่งท่านมีเงินเหลือเก็บพอ สมควร เพราะทางครอบครัว จะอยู่แบบพอเพียงมาตลอดทำให้ ้้ไม่ต้องเป็น หนี้สิน จึงทำให้ท่านมีความสุข
 

ดิฉัน  หนุนเสริมว่าหากสมาชิกในครัวเรือนช่วยกัน ประหยัดหลาย  ๆด้าน สามารถลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  และจะมีเงิน ออมเก็บไว้ใช้ในยาม จำเป็นก็จะนำไปสู่การอยู่ดีกินดี   ถ้าหากหลาย ๆ ครัวเรือนในชุมชนยึด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวง ก็จะพัฒนาไปสู่ ชุมชนอินรีย์ในโอกาสต่อไป


คุณอุทัย  เชยกาญจน์  บอกว่าท่านก็เห็นด้วยกับคุณเอื้อน  นิลสุวรรณ ที่ท่านบอกว่าอยู่แบบพอเพียง ส่วนคุณอุทัย  เชยกาญจน์เองท่าน ลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้โดย ลด  ละเลิก  อบายมุขในทุก ๆเรื่อง  เช่น  หวย  การพนัน  บุหรี่  เหล้า  ฯลฯ  ซึ่งตอนนี้ท่านกำลังดำเนินการอยู่แล้ว และคิดว่าจะเก็บสะสมเงินส่วนลดได้ไว้
 

คุณสายัณห์  วรรณทอง  ผู้ใหญ่บ้านเน้นย่ำเรื่องการทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนว่า ให้ทุก คนในชุมชนบ้านบางจากใน ทั้งผู้ ที่ทำอยู่แล้วก็ให้ทำอย่างต่อเนื่องส่วนคนไหนที่ยังไม่ทำทีก็ให้กลับไปทำทันที่ ีและได้แจกสมุดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับสมาชิกผู้ที่มีความประสงค์จะทำคนละ  1  เล่ม


คุณประจักษ์  ลักษณะวิมล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ และการออมจาก  2  เรื่อง ที่สมาชิกในชุมชนบ้านบางในไปดำเนินการคือการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ กับการทำบัญชรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนว่าให้แบ่งกันรับผิดชอบเป็นโซน โดยให้สมาชิกเสนอแนะว่าจะแบ่งออกเป็นกี่โซน
 

ปรากฎว่าแบ่งออกเป็น  4  โซนและให้แต่ละโซนเสนอผู้ดูแลโซนละ  2  คน
- โซนที่  1  บ้านทุ่งสงวน  คุณเจริญ  พานิชและคุณมงคล  เชยกาญจน์
- โซนที่  2   บ้านกลาง   คุณสมรักษ์  สุขช่วยและคุณประจักษ์  ลักษณะวิมล
- โซนที่  3   บ้านนาไร่   คุณปริญญา  ลักษณะวิมลและคุณเซ้ง  มีพา
- โซนที่  4   บ้านนาบน   ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ
สมาชิกในแต่ละโซนจะต้องนำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาให้ผู้รับผิดชอบโซน บันทึกทุกเดือนเมื่อครบ  3  เดือนนำมาเข้าที่ประชุมใหญ่ครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวก็ทำเช่นเดียวกันหรือถ้าหากมีปัญหาก็ปรึกษาหารือได้
    หลังจากนั้นก็ได้ปรึกษากับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวก็โครงพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงว่า ตามที่ได้ร่วมคิด  ร่วมเสนอว่าจะเสนอโครงการซื้อรถไถนาใคร มีความ คิดเห็นว่าอย่างไรก็ให้เสนอแนะได้ 

ผลปรากฎว่าทุกคนเห็นด้วยและท่านได้นัดพบกันในครั้งต่อไป  วันที่  27  กรกฎาคม  2550  เวลา  13.00  น.  ให้ทุกคนนำเรื่องที่กลับไปทำให้ ต่อเนื่องแล้วมาเล่ากันอีก  ปิดการประชุม

หมายเลขบันทึก: 119424เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2007 09:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 เมษายน 2012 16:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี