เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 49 มีโอกาสได้รับคำแนะนำดีๆ จากท่าน รองศาสตราจารย์ธีระ ฤทธิรอด กองบรรณาธิการวารสารศูนย์ฯ ในเรื่องการส่งบทความให้ reviewer พิจารณาว่า ควรมี reviewer เฉพาะสาขาวิชาพิจารณาบทความในสาขานั้นๆ เพื่อให้ผลการพิจารณาบทความออกมาในลักษณะเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกันเอง และจะทำให้ประเด็นที่ reviewerจะเสนอแนะให้ผู้เขียนแก้ไขนั้นชัดเจน และทำให้บทความน่าสนใจมากยิ่งนั้นด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ทางทีมงานวารสารศูนย์บริการเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ และจะเรียนปรึกษาท่าน บก.วารสาร(ผศ.กันยรัตน์) และท่าน บก.อาวุโส (รศ.เทอดศักดิ์, ผศ.ไพศาล และ อ.กิตติ) เพื่อดำเนินการตามคำแนะนำของต่อไปค่ะ

ผู้จัดการ