ความเห็น 8994

คำแนะนำจากกองบก.

Kanyarat
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณท่านอาจารย์ ธีระ ฤทธิรอด  หลังจากที่อ่านข้อแนะนำ และอ่าน  e-mail จากท่านผู้จัดการพึ่งได้รับวันนี้ จึงเกิดความคิดว่าคงจะต้องพยายามเชิญชวนหาทีมกองบรรณาธิการเข้ามาได้มากที่สุดน๊ะค๊ะ  ในปัจจุบันได้รับเกียรติจากอาจารย์จาก 10 คณะวิชา และจากทีมบุคลากรมืออาชีพของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งรวมจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการทั้งหมดปัจจุบัน 20 ท่าน ส่วนการตัดสินใจที่จะให้ท่านใดพิจารณาบทความนั้นขึ้นกับบรรณาธิการ    ในอดีตบรรณาธิการจะเลือก 2 ท่านเป็น  reviewer  แต่ผลปรากฏว่า 1:1 อาจเกิดความขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนในรายละเอียดในข้อแนะนำบ้างว่าบทความนี้สมควรที่จะตัดสินใจตามความเห็นของ  reviewer ท่านใด  จึงจำเป็นที่จะต้องยึดถือเหตุและผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารศูนย์บริการวิชาการในปัจจุบันที่ว่า " เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งตอบสนองปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต"  ถึงจำเป็นที่จะต้องมานั่งตีความจนถึงปัจจุบัน ว่า “ชุมชน”  และ “ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต” มันกว้างมากแค่ไหน แต่หากจะจำกัดขอบเขต เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงระดับไหน จะให้ผู้ใดมาตีความหากเป็นนักวิชาการก็ผลออกมาแบบหนึ่ง หรือ ให้ชุมชนระดับรากหญ้าก็จะได้อีกแบบหนึ่ง  ก็นึกไปถึงนักกฏหมายหากมีสักคนก็คงจะดีไม่น้อยเลย  แต่สุดท้ายก็คงต้องหันไปหาคณิตศาสตร์เบื้องต้นว่า 2:1 มีเหตุมีผล เพราะอย่างน้อยเลข 2 มากกว่า 1 แน่นอน บรรณาธิการและผู้จัดการมองหน้ากัน ก็ร้อง อ๋อ ต้องเลือก  reviewer 3 ท่าน เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในบทความ  ว่าแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เลย