รายงานประจำวัน

วันนี้หัวหน้าไม่อยู่ติดภาระกิจ (ประชุม) ที่จังหวัดเชียงใหม่ หนู KM 2 คน ก็ต้องทำงานที่สำนักงาน แต่หัวหน้าก็ไม่วายที่จะให้หนู KM 2 คน ทำหน้าที่ประสานโครงการ "จัดการความรู้แก้จนเมืองนครศรีธรรมราช"  โดยอันดับแรกหนู KM ก็ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายงานทราบก่อน ว่าตอนนี้หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ม.ค.49 ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการประชุมให้ท่าน ผอ. และหัวหน้าฝ่ายงาน ทราบ ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อส่งเอกสารสรุปการประชุมให้ท่านแล้ว หนู KM ก็แจ้งข่าวให้คนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ โดยใช้ช่องทางสื่อสาร คือ INTERNET (ประกาศผ่านเว็บไซด์ของ มวล.) และประกาศรับสมัครคณะวิทยากรที่จะเข้าร่วมทำงานด้วย

แต่เนื่องจาก ส่วนประชาสัมพันธ์ของ มวล. ไม่ทราบว่าหน่วยของเรากำลังทำอะไรอยู่ จู่ ๆ ก็ให้ประกาศข่าวให้ก็เลยงงซักหน่อย ก็ได้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาสอบถามที่มาที่ไป ก็ได้รับความกระจ่างก็เลยจัดการประกาศข่าวให้เป็นรู้ทั่วกัน และรับสมัครคณะวิทยากรที่สนใจเข้าร่วมงาน

 ตอนนี้ หนู KM กำลังลุ้นอยู่ว่า จะมีใครบ้างนะที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาให้เมืองนครเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่และยั่งยืน และสามารถช่วยแก้ปัญหา "ความยากจน" ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ

การรวมพลในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้เมืองนครฯสามารถที่จะทำงานแบบบูรณาการได้ ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน (เมืองนครฯ) มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)