ธรรมานามัย3

ธรรมานามัย3 : ตามล่าหาความสุข
          ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. นี้ ทีม HRM จัดการอบรมธรรมนามัยซึ่งเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญของเรื่องจิตใจของจนท. ต้อนรับปี2549 เป็นรุ่นที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการอบรมจากเดิมห้องประชุมช่อม่วงเป็นห้องประฃุมสุนทร - ทัศนีย์ เทียนทอง และเรื่องของการแต่งกายก็ขอให้แต่งกายตามปกติ ไม่ต้องเป็นชุดขาวเหมือนธรรมนามัยครั้งที่ 2 (ครั้งที่แล้ว นิมนต์หลวงพ่อวัดพระนอนจักรสีห์มาเป็นวิทยากร จัดที่วัดพระบาทดอยงู)
           ในครั้งนี้ทีมงานตั้งชื่อไว้ว่า ธรรมานามัย3 : ตามล่าหาความสุข โดยเชิญ รศ. ดร. ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร โดยจัด 3 รุ่นๆละ 1 วัน เพื่อให้สามารถแบ่งเวลามาเข้าอบรมได้ครบทุกคน ในช่วงเช้าผมใช้เวลาสั้นๆประมาณ 15 นาทีในการกล่าวเปิดอบรม
          สิ่งที่ทางวิทยากรนำเสนอก็คือการตามล่าหาความสุขจากตัวเอง จากในตัวเอง ความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอก ความสุขเป็นผลจากความไม่ทุกข์ของใจตนเอง ความทุกข์เกิดจากความหวังกับสิ่งที่ได้จริงไม่ไปด้วยกัน โดยได้น้อยกว่าหวัง ทำให้เกิดทุกข์หรือปัญหาขึ้น
          จากการประเมินผลในการอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มแรกที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจกว่า 85 % และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการทำงานมาก ก็ยังเหลืออีก 2 รุ่น จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)