BEAUTY FLOWER

กำลังฝึกหัดทำอยู่ค่ะ จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ค่ะ

http://gotoknow.org/file/techno4506/kok.jpg

ขั้นตอนการตกแต่งภาพBEAUTY FLOWER

1. เปิดไฟล์ภาพBlackground ขึ้นมา(ภาพดอกไม้)

2. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการตัดต่อ(ภาพผู้หญิง)

3. เลือเครื่องมือ Lasso Tool สร้าง Selection รอบบริเวณหัว

4. เลือเครื่องมือ Move Tool+Alt ค้างไว้  ลากส่วนที่ทำSelection ไปวางไว้ตรงกลางดอกไม้ของภาพแรก

5. ใช้เมนู Edit-Free Tranceform ปรับขนาดภาพตามความเหมาะสม

6. ใช้เครื่องมือ Eraser Tool ลบภาพส่วนเกินออก

7. พิมพ์อักษรโดยใช้เครื่องมือ Horizontal Type Tool เลือกขนาด แบบ และสีอักษร  และปรับค่า Opacity=70%

8. ใช้เมนูEdit-Free Tranceform ปรับขนาดอักษรให้เหมาะสม

9. จะได้ภาพหน้าผู้หญิงอยู่ตรงกลางดอกไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาcomworkความเห็น (0)