วินัย 9 ประการของการสร้างเสริมสุขภาพ

9th Disciplines for Health Promotion / Total Healthy Management

              ผมและคณะได้ทำวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะ R2R เรื่องแนวทางการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลบ้านตาก ขึ้น ขณะนี้กำลังตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขอยู่ เราได้วิเคราะห์แลพสังเคราะห์แนวทางการดำเนินงานในโรงพยาบาลบ้านตากออกมาเขียนเป็นตัวแบบการจัดการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม (Total Healthy Management) หรือวินัย 9 ประการของการสร้างเสริมสุขภาพ (9th Disciplines for Health Promotion) หรือเรียกแบบไทยๆว่า นวรัตน์ของการส่งเสริมสุขภาพ

               องค์ประกอบของแนวคิดนี้มี 9 ประการสำคัญคือ

1.  มุ่งเน้นสุขภาพวะ (Focus on Health)

2.  นำพาด้วยกลยุทธ์ (Strtegic driven)

3.  ฉุดด้วยการเสริมพลัง (Empowerment)

4.  มุ่งหวังชุมชนและประชาชน (Community & Citizen focus)

5.  เปี่ยมล้นการจัดการกระบวนการ (Process mangement)

6.  สร้างสรรค์นวัตกรรม (Creativity&Innovation)

7.  ทำด้วยทีมที่มุ่งมั่น (Teamwork with commitment)

8.  ฝันอย่างมีส่วนร่วม (Participation)

9.  รวมพลังอย่างยั่งยืน (Sustainability)

              รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนอ่านได้ในบทความจากประสบการร์เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#hph#health promotion#health management

หมายเลขบันทึก: 119032, เขียน: 12 Aug 2007 @ 12:08 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 13:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)