แบบทดสอบ แบบประเมิน หาความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก ของข้อสอบ

  แบบทดสอบ แบบประเมิน หาความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก ของข้อสอบ อนุบาลฉะเชิงเทรา  

การที่ได้เข้ารับการอบรม ภาคบังคับตาม กฏหมาย เรื่องการเลื่อนวิทยะฐานะ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ การหาความเชื่อมัน อำนาจจแนก ค่า t test` และค่าอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ จึงนำโปรแกรม excel  มาปรับประยุกต์ อีกทั้งค้นจากเว็บไซด์ http://www.tpa.or.th/xlsiam/indexextra.html?url=http://www.tpa.or.th/xlsiam/training/rtip.html เพิ่มเติม จนได้โปรแกรมนี้ ท่านใดต้องการ คลิกที่ http://www.abpr.net/content.asp?contentid=602 เพื่อนำไปใช้งาน หรือศึกษาดัดแปลงต่อไป หรือ เมล์ [email protected]  [email protected]  [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุบาลฉะเชิงเทรา

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#อำนาจจำแนก#อนุบาลฉะเชิงเทรา#abprerkm#ค่าความเชื่อมั่น#abpr#ค่า t test

หมายเลขบันทึก: 119026, เขียน: 12 Aug 2007 @ 11:39, แก้ไข, 21 Jun 2012 @ 13:50, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)