น้ายูร

น้ายูร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
Usernameyoon56
สมาชิกเลขที่23492
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย   เคยเป็นครูโรงเรียน
ศรีสองรักษ์วิทยา
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   จ.มหาสารคาม 
ปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. 1