ชาวห้องสมุดเฉพาะ

network
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ห้องสมุดเฉพาะ

เมื่อวันวาน9-10 สิงหาคม 2550 เป็นวันสัมมนาวิชาการของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ผู้เข้าอบรมมีความพอใจในการจัดงานครั้งนี้มาก  เพราะให้แนวทางที่เป็นรูปธรรมในการที่ผู้ประสงค์จะนำไปทำการต่อยอดหรือนำ Best Practice ปฏิบัติในหน่วยงานของตนเอง

วันแรก เป็นพิธีมอบ "รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" เป็นรางวัลด้านการพัฒนาห้องสมุด โดยมอบแก่ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ฯ   ปูชนียบุคคลในวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและยกย่องอย่างกว้างขวางในวิชาชีพและสังคม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในบทบาทของบรรณารักษ์  อาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนและนักแปล และอื่นๆ อีกมาก ท่านเป็นผู้สร้าง ผู้วางรากฐาน ผู้พัฒนาและอีกหลายๆ ผู้ ฯลฯ เกียรติคุณระบือไกล   ทางมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมอบโล่และรางวัลเป็นเงิน 1 ล้านบาท  แขกและลูกศิษย์ร่วมแสดงความยินดี

 หลังจากนั้นเป็นบรรยาย

  - เรื่องการนำคุณค่าการตลาด มาประยุกต์กับห้องสมุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร โดย รศ.ดร. สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์

ผู้บรรยายได้ให้ความหมายของคุณค่าการตลาด หมายถึง คุณประโยชน์หรือคุณค่ารวมที่หน่วยงาน /องค์กรสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  อย่างคุ้มค่า  เป็นธรรม หรือในระดับเป็นที่พึงพอใจจากการมีส่วนร่วม และหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางการตลาดในภาวะการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง

    คุณค่าลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าเป้าหมายตามที่ต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  เพื่อรักษาลูกค้าให้ยาวนานที่สุดใช้หลักการบริหารการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

 -การประยุกต์ใช้คุณค่าการตลาดกับห้องสมุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จะประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่

  1) ข่าวสารน่าเชื่อถือและเพียงพอ

  2) เทคโนโลยีทันสมัย

 3) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

4) ความพอใจ/ ความสุข / คุณภาพชีวิต

5) ผลดำเนินงานห้องสมุด

6) ปรับปรุงคุณภาพบริการสมำเสมอได้มาตรฐานสากล

7) ต้นทุนต่ำกว่า

8) ตอบสนองความต้องการ เร็วกว่า/ เอาใจใส่ดีกว่า/ มั่นคงกว่า

9) สามารถยืดหยุ่นได้

10) เป็นธรรมการค้า

 ให้ความชื่นชอบกับผู้เข้าอบรมมาก เพราะวิทยากรท่านนี้เป็นนักอ่านและนักใช้ห้องสมุดที่ดี แม้ว่าท่านจะเป็นนักบริหารทางธุรกิจ ทางการตลาด น่าชื่นชมมาก

   เอาล่ะ  บรรณารักษ์ท่านใดที่ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิญเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนกันได้น่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรื่องห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้ห้องสมุด#การตลาดกับห้องสมุด#ชมรมห้องสมุดเฉพาะ#หลักการทำการตลาด

หมายเลขบันทึก: 118912, เขียน: 11 Aug 2007 @ 18:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

หนุ่มหนังสือ
IP: xxx.121.232.149
เขียนเมื่อ 

เผอิญได้ร่วมงานนี้ด้วยพอดีครับ ขอบอกว่าประทับใจอาจารย์การตลาด คู่ช่วงบ่ายจากจุฬาฯมากๆ บรรยายได้เห็นภาพ ฟังสนุก และได้แง่คิดทางการตลาดใหม่ๆมาใช้จริง คุ้มค่าคุ้มเวลาครับ ขอชื่นชมผู้จัดครับ

benjaphat
IP: xxx.121.171.160
เขียนเมื่อ 

คณะทำงานฝ่ายวิชาการฯ ขอขอบคุณ  ผู้เข้าสัมมนาที่มีเสียงสะท้อนกลับมาให้ทราบ  ซึ่งคณะทำงานฯ หวังเต็มที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจให้มากที่สุด เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์   บณ.ห้องสมุดทุกประเภทที่ใคร่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถบันทึกมาคุยกันได้  ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

เว็บไซต์ของที่ทำงานดิฉัน   แม้ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์แต่ในคอลัมน์เว็บไดเรกทอรี่มี ฐานข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ฐานข้อมูลชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก  และในโอกาสวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย  18 สิงหาคม 2550 ท่านสามารถแนะนำลูกศิษย์  / ผู้สนใจท่านเข้าชมได้

เรายังมีฐานข้อมูลเฉพาะด้านอีกหลายฐานเช่นฐานคำถามคำถาม- คำตอบด้านเกษตรกรรม ฐานข้อมูลสิทธิบัตร ฐานข้อมูลเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ฯลฯ

network
IP: xxx.121.174.248
เขียนเมื่อ 

ผู้ที่สนใจฐานข้อมูลด้านการเกษตรพื้นฐาน สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยินดีให้บริการฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบด้านเกษตรพื้นฐาน รวบรวมจากคอลัมน์ในเเทคโนโลยีชาวบ้าน เพื่อให้เป็นคลังความรู้ด้านเกษตรพื้นฐาน จำแนกได้ตามปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร แบ่งเป็น ภูมิภาค พื้นที่จังหวัด และประเภทของปัญหา สามารถอ่านคำตอบ  แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น เข้าถึงข้อมูลที่http://siweb.dss.go.th/qa 

  • หวัดดีครับ คุณ network
  • ตามมาขอบคุณครับที่เข้าไปทักทายกัน
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ พี่เบญจภัทร์
  • แวะมาเยี่ยมบล็อก จากสำนักหอสมุด ม.น. ค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ท่านใดสนใจทำ" KMกับระบบธรรมาภิบาล "     เพื่อการบริการประชาชน
  • ระบบธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ความโปร่งใส เป็นธรรม สุจริต และ....??
  • ขอเชิญเล่าสู่กันฟังหน่อยคะ มีแนวทางการทำอย่างไร

 เชิญเหล่าชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งหลาย
     มาร่วมลปรร.
  กันหน่อยน่ะคะ

  • ประสงค์จะรวบรวมเรื่องนี้เป็นการเล่าสู่กันฟัง เป็นวิทยาทานเพื่อบริการวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน
  • ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ที่ให้  ให้ วิทยาเป็นทานอันประเสริฐเพื่อเป็น"ทุนทางปัญญา  "
เขียนเมื่อ 

กลุ่ม KM ของ gotoknow blog พวกเรามีมากน้อยเพียงใด เราน่าจะมีการรวมตัวกัน ผนึกกำลังสร้างทีมสารสนเทศ ของไทย ให้แข็งแกร่งน่ะค่ะ

ใครเห็นด้วย กรุณาแสดงลายพิมพ์ในบล็อกให้ทราบด้วย เราจะได้รวมตัวกัน

ขอหารือน่ะจ๊ะ สมาชิก บล็อก ปรากฏตัวกันหน่อย รวมพลัง

ขอเริ่มต้น นับ1 น่ะค๊า

เขียนเมื่อ 

สมาชิกบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะทุกท่าน

เรามีข่าวมาบอกว่าขมรมห้องสมุดเฉพาะ

จะจัดสัมมนาวิชาการในวันที่ 28-29 สค.51

หัวข้อในเรื่องที่บรรณารักษ์ไม่ควรพลาด  

    เกี่ยวกับอะไร ๆในยุคนี้ ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา

   บรรณารักษ์นั่งทำงานในแนวใหม่ แนวที่ว่าคือทำอะไร

   ใครมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกันลปรร.

    หรือใครอยากฟังผู้เชี่ยวชาญท่านใดพูดเรื่อง "hi-tech"กระซิบมาที่บันทึกนี้ได้  ยินดีรับข้อเสนอ

เขียนเมื่อ 

กลุ่มบรรณารักษ์ Blog ทั้งหลาย

   พวกเรามาร่วมมือกัน สร้างกลุ่มบรรณารักษ์ให้เป็น
"กลุ่มวิชาชีพ บรรณารักษ์ "
และกพ.รับรอง  เหมือนอย่างกลุ่ม
วิชาชีพวิศวกร  อาชีพแพทย์ อาชีพพยาบาล อาชีพอาจารย์ ฯลฯ กันเถิด 

    วิธีการโดย  สร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองตามสมัยยุคโลกาภิวัฒน์  รวมตัวเราอยู่ แยกกันอยู่เราไม่ก้าวหน้า

     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ หันมาลปรร กันเถิด

      ไม่ทราบว่ามีใครเห็นด้วยไหมค่ะ แจ้งกลับให้กำลังใจกันหน่อยน่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าไปจิงๆ ด้วยคร้าบ

งานนี้เจ๋งจิง 555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่สนใจจะไปร่วม ชาวบณ.ทั้งหลายห้ามพลาดน่ะค่ะ กลุ่มห้องสมุดเฉพาะ หรือ ห้องสมุดประเภทต่าง ๆเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียรู้กันได้ค่ะ

เห้นด้วยค่ะ
IP: xxx.246.145.45
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยที่ชาว บณ.ที่จะพัฒนาตนเองค่ะ เดี๋ยวนี้พัมนาด้านเทคโนโลยีตามไม่ทัน ชาวบรณงมีอะไรที่แปลกใหม่ มาแชร์ความคิดกันหน่อยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
   สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดบริการวันเสาร์แล้วน่ะจ๊ะ 
       เวลา 08.30-17.00น. ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้เน้อ   

         โดยเฉพาะในวันเสาร์   เราจะคัดสรรกิจกรรมพิเศษสำหรับการได้เข้ามีส่วนร่วม   เฉพาะ เสาร์ที่ 28 กพ. 52 มีเสวนาเรื่อง
    " การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยลูกทำการบ้าน" เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาได้ ตั้งแต่เวลา10.00น-11.30 น.
          สนใจสำรองที่นั่งได้ โทร 02 2017252 คุณจอย

เขียนเมื่อ 

เราเว้นว่างมาหลายเพลา แต่ยังนึกถึงบล็อคของเราอยู่ว่าจะมีใครมาเขียน มาอ่านบันทึกอะไรกันบ้าง จากที่ห้องสมุดจัดเสวนา "การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยลูกทำการบ้าน "มีผู้ใช้ห้องสมุดประเภทตั้งใจมาฟังจริง ๆ ก็มีหลายท่านที่ลงทะเบียนมา และประเภทขับรถผ่านเห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดห้องสมุดวันเสาร์ ก็แวะเข้ามา และมีผู้ใช้ร่วมประมาณ 20 คนได้ ก็โอเค ถูกใจผู้จัด เพราะได้ผู้ปกครองที่สนใจจริง ๆ ว่าเว็บที่มีประโยชน์ มีที่ใดบ้าง

  โดยเฉพาะเห็นคุณค่าของเว็บ http://sciweb.dss.go.th

 หรือ http://siweb.dss.go.th  ลองเข้าไปดูน่ะ มีชีวิตจริงๆๆ