ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง การค้าชายแดน / การอำนวยความสะดวกด้านการค้า และ Logistics : สิ่งท้าทายในกรอบ ACMECS (?)

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสัมมนาเรื่อง การค้าชายแดน / การอำนวยความสะดวกด้านการค้า และ Logistics : สิ่งท้าทายในกรอบ ACMECS (?) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร     ศูนย์ ROC สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิตยสาร Logistics Thailand และหอการค้าไทย ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง การค้าชายแดน / การอำนวยความสะดวกด้านการค้า และ Logistics : สิ่งท้าทายในกรอบ ACMECS (?) ใน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์ดังนี้
     1. เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องการสานผลประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตของการค้าชายแดน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน และระบบ Logistics
     2. เพื่อนำผลสรุปจากการสัมมนาฯเสนอต่อที่ประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวคราว ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (Tags)#การลงทุน#สัมมนา#logistics#การค้า#acmecs

หมายเลขบันทึก: 118310, เขียน: 09 Aug 2007 @ 12:47 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)