ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Username
ne_roc
สมาชิกเลขที่
15127
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center หรือ ROC) เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านของไทย กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยริเริ่มดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นและชุมชนไทยเข้าด้วยกันในลักษณะ Local Link และ Global Reach โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะเลขานุการทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ
     ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ นี้จึงมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มจังหวัด ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทำหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับกลุ่มจังหวัดอีกด้วย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี