Tacit Knowlede กับความว่างเปล่าใน B2B

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาตน คน งาน และ องค์การ ด้วยการสื่อสารเพื่อ ลปรร

Tacit Knowledeg กับความว่างเปล่าใน B2B

 ผมเปิดศึกษาข้อมูลใน Blog Gotoknow เมื่อเข้าไปเยี่ยมชม พบว่าในหลาย Blog ที่พวกเราให้ความสนใจเปิดใช้บริการ "ไม่ปรากฏข้อมูล เพื่อการสื่อสาร หรือ การพัฒนา เพื่อการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ตรง หรือ Tacit Knowledge ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่ง"

 ด้วยความปรารถนาดีที่พวกเราสร้าง Blog อยากจะ เชิญชวนให้พวกเรา " บันทึก ประสบการณ์ เล็กๆ น้อยๆ หรือ ที่น่าจะถ่ายทอด เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างชาติเราครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)