Tacit Knowledeg กับความว่างเปล่าใน B2B

 ผมเปิดศึกษาข้อมูลใน Blog Gotoknow เมื่อเข้าไปเยี่ยมชม พบว่าในหลาย Blog ที่พวกเราให้ความสนใจเปิดใช้บริการ "ไม่ปรากฏข้อมูล เพื่อการสื่อสาร หรือ การพัฒนา เพื่อการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ตรง หรือ Tacit Knowledge ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่ง"

 ด้วยความปรารถนาดีที่พวกเราสร้าง Blog อยากจะ เชิญชวนให้พวกเรา " บันทึก ประสบการณ์ เล็กๆ น้อยๆ หรือ ที่น่าจะถ่ายทอด เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างชาติเราครับ"

JJ